Startpagina Bieten

Ducarme in principe tegen nieuwe ontheffing ‘neonics’, maar wacht Erkenningscomité af

Federaal minister van landbouw Denis Ducarme is niet enthousiast om een aanvraag tot ontheffing op het gebruik van bepaalde neonicotinoïden te honoreren. Maar hij legt de bal uiteindelijk toch bij de experten van het Erkenningscomité. Ducarme roept de gewesten ondertussen op om agronomisch onderzoek naar duurzame alternatieven te steunen.

Leestijd : 2 min

De CBB wil voor het volgende teeltjaar een ontheffing voor het gebruik van de Europees uitgefaseerde neonicotinoïden - een insecticide in de vorm van een zaadcoating. Daarnaast wil de organisatie een versoepeling van de eis dat op percelen waar ‘neonics’ zijn gebruikt men 5 jaar lang geen bloeiende gewassen mag zetten. Volgens secretaris-generaal Peter Haegeman weerhoudt deze regel veel telers er vandaag van gebruik te maken van de lopende ontheffing, met veel opbrengstverlies tot gevolg.

De oproep werd de afgelopen jaren ook gedaan, en toen goedgekeurd. Frankrijk koos onlangs voor een ontheffing en lijkt telers zelfs voor meerdere jaren uitzicht op een ontheffing te bieden. Duitsland onderzoekt de materie en in Nederland is het balletje net politiek gaan rollen. Maar: federaal minister Ducarme (MR, liberaal) verklaarde nog in februari dat 2020 wat hem betreft het laatste jaar is dat ontheffing kan worden verleend voor het gebruik van het product, dat onder meer schadelijk zou zijn voor bijen.

Op de vraag of Ducarme van mening is veranderd, is zijn kabinet duidelijk: “De minister preciseert dat hij geen windhaan is.” In 2018 heeft Ducarme na overleg met de sector gezegd dat na het Europese verbod een uitfasering binnen 3 jaar noodzakelijk was. “Hij heeft zijn standpunt nooit gewijzigd en werd zelfs gevolgd door de commissie Gezondheid van de Kamer die in het voorjaar van 2019 een gelijkaardig wetsvoorstel goedkeurde.” Een standpunt dat hij herhaalde tijdens een ontmoeting met de bietensector op 9 januari 2020 waar de sector de hypothese van het einde van de derogatie op korte termijn volgens hem “pragmatisch opnam”.

Na dus in meerdere vormen te stellen dat hij niet van standpunt is veranderd, wat suggereert dat 2020 het laatste derogatiejaar moet zijn, stelt hij dat het toch aan het Erkenningscomité zal zijn om een beslissing te nemen over de aanvraag ingediend door de sector. De minister dringt er bij de gewesten op aan om landbouwonderzoek naar duurzame alternatieven voor neonicotinoïden te steunen. Ducarme blijft naar eigen zeggen bijzonder aandachtig voor de ontwikkeling van de Belgische suikersector.

Het ontheffingsdossier zal zeer binnenkort worden ingediend en mogelijk wel 2 maanden in beslag nemen. Het is daarmee wel de vraag of het nog Ducarme zal zijn die het oordeel van de Expertencomité wel of niet volgt.

Jan Cees Bron

Lees ook in Bieten

Meer artikelen bekijken