Startpagina Bieten

CBB: regering, schaf gewasbeschermingsmiddelen niet zomaar af

De Confederatie van Belgische Bietentelers (CBB) vindt dat de regering niet op ideologische basis gewasbeschermingsmiddelen mag verbieden. Peter Haegeman, secretaris-generaal: "Het is al te gemakkelijk om op ideologische basis gewasbeschermingsmiddelen te verbieden, zonder rekening te houden met de beschikbaarheid van werkbare alternatieven. Het is onaanvaardbaar dat zo de leveranciers van ons voedsel, die ook de beste bewakers van onze strategische Europese voedselautonomie zijn, in de kou gelaten worden."

Leestijd : 2 min

In de ruim 80 bladzijden van het regeerakkoord zegt CBB enkele paragrafen terug te vinden “met hoopgevende, maar tegelijk eerder vage intenties.” Zo wil de federale regering, in overleg met de gewesten, haar nationale biodiversiteitsstrategie afstemmen op de Europese plannen ter zake en ook de Green Deal. Los van de inhoud van die laatsten, stelt CBB tevreden vast dat België dus niet anders wil handelen, of, erger nog, verder wil gaan dat wat de Europese Unie en de andere lidstaten doen.

Verder is CBB positief dat België ook de Europese handelsakkoorden wil aftoetsen aan de negatieve impact die deze bij de handelspartners met zich meebrengen. “Wanneer er sprake is van het opleggen van milieu- en duurzaamheidsstandaarden daarbij, kan je moeilijk anders dan denken aan de lopende Mercosur-ratificatie”, aldus Haegeman.

Op verschillende plaatsen in de tekst verwijst men ook naar wetenschappelijke inzichten bij het innemen van standpunten in dossiers. Dat is onder meer het geval voor plantenveredeling en voor genetisch gemodificeerde gewassen (GGO’s). De CBB juicht toe dat op die manier heel uitdrukkelijk gekozen wordt voor een objectivering van het debat rond gewasbeschermingsmiddelen.

Ideologie versus realiteit

Peter Haegeman, secretaris-generaal: "Het is al te gemakkelijk om op ideologische basis gewasbeschermingsmiddelen te verbieden, zonder rekening te houden met de beschikbaarheid van werkbare alternatieven. Het is onaanvaardbaar dat zo de leveranciers van ons voedsel, die ook de beste bewakers van onze strategische Europese voedselautonomie zijn, in de kou gelaten worden." De CBB is verheugd dat het regeerakkoord inzet op overleg, met oog voor de competitiviteit van de Belgische (landbouw)bedrijven en voor het stimuleren van innovatie.

De eerste lakmoesproef komt voor landbouwminister David Clarinval wanneer het dossier van de noodtoelating in het jaar 2021 voor neonicotinoïden, waarvoor het Bieteninstituut een onderbouwde argumentatie indiende, binnen enkele weken op zijn bureau belandt. "Hij kan de bietentelers op die manier, op korte termijn, een middel geven om tegen te vergelingsziekte te strijden omdat hiervoor slechts op langere termijn andere wapens ter beschikking zullen komen. In een aantal buurlanden, zoals Frankrijk, heeft de regering die boodschap al begrepen en mogen onze collega’s op een werkbare noodtoelating hopen.", aldus Peter Haegeman. "We hopen hierover snel met de minister in dialoog te kunnen treden."

Lees ook in Bieten

Vernietig onkruiden vóór de zaai in bieten

Bieten Door de regens van de afgelopen weken is er op verschillende percelen een sterke onkruiddruk zichtbaar. Het is aanbevolen een behandeling uit te voeren om deze te vernietigen aangezien zij niet gecontroleerd kunnen worden met het FAR systeem na de zaai. Dat meldt het KBIVB.
Meer artikelen bekijken