Startpagina Melkvee

20 jaar IKM: bijna alle melkveehouders gecertificeerd

20 jaar na de introductie van IKM zijn 99,8% van de Belgische melkveebedrijven IKM-gecertificeerd. Het is geen reden tot stilstand, benadrukt Renaat Debergh van de zuivelorganisatie BCZ: “Klanten worden steeds veeleisender, ze verwachten dat producenten een grotere maatschappelijke verantwoordelijkheid opnemen.” De sector speelde hier op in door in de laatste nieuwe versie van het lastenboek een module over hygiëne op het erf en de verplichting tot het registreren van het antibioticagebruik op te nemen.

Leestijd : 2 min

Het private lastenboek IKM - ‘Integrale Kwaliteitszorg Melk’ - is een antwoord op een groeiende vraag vanuit de consument. De consument stelt zich meer en meer vragen over hoe melk en zuivelproducten juist tot stand komen: Worden de koeien goed behandeld? Gaat er genoeg aandacht naar duurzaamheid? En is er een correcte controle hierop? “Voor IKM-gecertificeerde melk kunnen we al 20 jaar garanderen dat er voldaan is aan alle wettelijke eisen én een brede waaier aan extra zelfopgelegde criteria.”, aldus Alain Masure, voorzitter van de MilkBE Werkgroep IKM.

De zuivelsector was de eerste sector die goede landbouwpraktijken liet certificeren en verder gaat dan de wet voorziet. Vandaag telt het IKM-lastenboek 8 modules: dierengezondheid, dierenwelzijn, melkwinning, reiniging, hygiëne, milieu, meldingsplicht en de duurzaamheidsmonitor. De IKM-gecertificeerde melkproducent volgt dit kwaliteitshandboek en audits uitgevoerd door onafhankelijk geaccrediteerde inspectie-instellingen zorgen ervoor dat men kan vertrouwen op de correcte toepassing ervan. IKM gaat verder dan de wet De producenten zijn zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit, de veiligheid en de traceerbaarheid van de melk die ze op de markt brengen. Naast de officiële controle op de kwaliteit van de melk, is er ook de systematische controle op kritische punten binnen het productiesysteem. De overheid staat hierbij in voor normering en voldoende inspecties. Daarbovenop kiest de sector er zelf nog eens voor een autocontrole toe te passen in alle schakels van de keten, van de productie tot de verwerking. Op niveau van de melkveehouder vormt het IKM-lastenboek de belangrijkste leidraad: het bevat niet alleen de wettelijke eisen, maar evengoed een groot deel aan borgingspunten die verder gaan dan wat de wet vraagt. Duurzaamheidsinspanningen Naast de intrinsieke kwaliteit van de melk, wat de oorspronkelijke focus was van IKM, wordt er de laatste jaren ook heel wat aandacht gegeven aan de productieomstandigheden en duurzaamheidsaspecten. In 2014 namen de melkveehouders gemiddeld 9 vrijwillige duurzaamheidsinitiatieven, waar in 2019 dit aantal bijna verdubbeld is. Zo zetten veel melkveehouders in op dierenwelzijn (vb. koeborstels, meer stalruimte, …), het produceren van eigen groene energie en strijden tegen voedselverspilling door nevenstromen uit de voedingsindustrie te vervoederen.

Lees ook in Melkvee

Meer artikelen bekijken