Provincie investeert in realtime meetsysteem voor waterstanden

Vanwege steeds vaker terugkerende droogte en overvloedige regenval is waterbeleid van toenemend belang, denkt de provincie Antwerpen.
Vanwege steeds vaker terugkerende droogte en overvloedige regenval is waterbeleid van toenemend belang, denkt de provincie Antwerpen.

“Met meer dan 2.400 km aan waterlopen zijn wij de grootste waterbeheerder in onze regio”, duidt gedeputeerde Jan De Haes. “De Internet of Things technologie stelt ons in staat om beter te anticiperen op laag- en hoogwater. Zowel droogte als wateroverlast zijn immers grote uitdagingen voor de toekomst.”

De komende jaren wordt het meetnet nog verder uitgebreid om de kritieke punten snel en efficiënt op te volgen. “We hopen dat deze betaalbare technologie een doorbraak kan zijn om samen met de andere Vlaamse waterbeheerders oppervlaktewaterpeilen intensiever en structureler te monitoren.”

Tot nu toe beschikte de provincie Antwerpen slechts over gefragmenteerde informatie over de waterstanden. Enerzijds waren er data van meetinstallaties van de VMM op provinciale waterlopen en anderzijds voerde ze zelf metingen uit voor specifieke projecten.

“De nieuwe peilsensoren sturen ons in real time data door, wat een enorme tijdswinst oplevert. Daarenboven is dit type van toestellen een pak goedkoper dan de huidige meetinstallaties van VMM waardoor we op veel meer plaatsen kunnen meten. Dankzij de Internet of Things technologie kunnen waterbeheerders sneller anticiperen op droogte en wateroverlast.”

De nieuwe meetpunten.
De nieuwe meetpunten.

Meest recent

Meest recent