Crevits verdedigt subsidies aan veeteelt, en steun voor grote bedrijven

Crevits verdedigt het verstrekken van subsidies aan veeteeltbedrijven, en grote bedrijven.
Crevits verdedigt het verstrekken van subsidies aan veeteeltbedrijven, en grote bedrijven. - Foto: Belga

Innovatie is volgens Crevits broodnodig om in Vlaanderen succesvol te kunnen blijven boeren. Crevits noemt in het interview enkele voorbeelden van hoe bedrijven innoveren op watergebied. Zo bezocht ze recent een slabedrijf waar niet in volle grond maar op gootjes wordt geteeld binnen een volledig circulair watersysteem. Daarnaast was ze op een hardfruitbedrijf in Limburg waar druppelirrigatie wordt toegepast.

“Boeren beseffen goed genoeg dat ze zich aan de klimaatverandering moeten aanpassen, en wij kunnen daarbij helpen. Onze boeren hebben in 2019 voor 625 miljoen euro aan duurzame investeringen gedaan en daar 138 miljoen euro steun voor gekregen van Vlaanderen en Europa, driekwart had te maken met energiebesparing.” Crevits geeft in het gesprek aan dat boeren vandaag te lage prijzen krijgen. Daarbij verwijst ze naar het verschil tussen de burger – die alles graag duurzamer ziet – en de consument die op jacht is naar het goedkoopste product. “Ik wil dat ze meer als burger redeneren.”

Ze reageert ook op de kritiek dat momenteel de meeste subsidies naar grote bedrijven gaan, en niet naar bioboeren, boeren met een gemengd bedrijf en korte keten-boeren. Bedrijven die volgens de journalist beter bestand zijn tegen droogte, prijsschommelingen etc. en ook een kleinere milieu-impact hebben. Crevits antwoordt dat ze ‘het lokale’ ook steunt en de zoogkoeienpremie afschaft. “Dus geen steun meer om zo veel mogelijk te produceren.” Tegelijk zegt ze dat grote bedrijven ook steun verdienen. “Zij zijn vaak slagkrachtiger en zijn voorlopers van innovatie om de klimaatdruk verkleinen.”

Veeteelt geen klimaatzondaar

De veeteelt zelf mag volgens haar in de klimaatdiscussie niet het kind van de rekening worden. “De veestapel is verantwoordelijk voor 5 tot 6% van de totale uitstoot van broeikasgassen in Vlaanderen. Via innovatie in veevoeder en emissiearme stallen proberen we dat nog naar beneden te krijgen. De coronacrisis heeft aangetoond hoe belangrijk het is dat we in ons eigen voedsel kunnen voorzien.”

De subsidiëring van de veeteelt moet wel anders, zegt Crevits. “Maar ik ben het er niet mee eens dat de veeteelt een ongezond verdienmodel is. De inkomenssteun voor de veeteeltbedrijven is een compensatie voor alle milieuregels waaraan ze moeten voldoen.”

Meest recent

Meest recent