Meeste EU-burgers kennen GLB, waarderen landbouw

De meeste burgers in de EU kennen het GLB en waarderen de inzet van landbouwers.
De meeste burgers in de EU kennen het GLB en waarderen de inzet van landbouwers. - Foto: LBL

Deze week stemt het Europarlement over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) en komen de landbouwministers van de lidstaten bijeen om te praten over onder meer de Farm-to-Fork-strategie. Daarom liet de Europese Commissie in kaart brengen hoe men in de maatschappij denkt over het GLB. Een kleine meerderheid vindt dat in dat nieuwe GLB de bescherming van het milieu een belangrijke doelstelling moet zijn. Ook wat betreft een fair inkomen voor de boer vindt een kleine meerderheid dat dit een belangrijk doel moet zijn.

Zo’n 76% vindt dat het GLB alle burgers ten goede komt. 62% van de ondervraagden vindt dat de productie van veilige, gezonde voeding van hoge kwaliteit de hoofddoelstelling van het GLB moet zijn. Hoewel een groeiend deel van de burgers gelooft dat landbouw een van de belangrijkste oorzaken van klimaatverandering is (van 29% in 2010 naar 42% in 2020), gelooft de meerderheid dat de landbouw al een grote bijdrage heeft geleverd in de strijd tegen klimaatverandering.

Meest recent

Meest recent