ABS reageert scherp op milieu-organisaties

Vandamme is niet onder de indruk van de kritiek die milieu-organisaties spuien over het GLB.
Vandamme is niet onder de indruk van de kritiek die milieu-organisaties spuien over het GLB. - Foto: JCB

Vandamme zet een duidelijk beeld neer van hoe hij de kritiek ziet. “Eén aaneenschakeling van ontkenningen van wat we reeds doen in functie van klimaat, fauna en flora. Het was één groot offensief, tegengesteld aan onze inspanningen in functie van reeds opgelegde vergroeningseisen of vrijwillige initiatieven ter ondersteuning van de biodiversiteit via agromilieumaatregelen of beheerovereenkomsten”, meent hij. Vandamme ziet in de kritiek vanuit ‘groene’ hoek een duidelijke lobby.

Uiteindelijk is het GLB nog niet afgekaart: de Europese Raad is tot een gezamenlijk standpunt gekomen en het Europees Parlement werkt daaraan, maar daarna volgen nog onderhandelingen tussen de Raad, het Parlement en de Europese Commissie. Laatstgenoemde is weliswaar ‘slechts’ de uitvoerende macht - dus in zekere zin vergelijkbaar met de ambtenarij - maar moet wel altijd de voorstellen vormgeven waarmee de Raad en het Parlement akkoord kunnen gaan.

Vandamme is niet opgezet met de kritiek die milieuminister Zuhal Demir (N-VA) uitte op Facebook, omdat de inzet van ons land al eerder werd bepaald door de gewesten. Met andere woorden: de N-VA ging akkoord met de lijn en normaal spreekt de regering met 1 stem.

Meest recent

Meest recent