Tom Vandenkendelaere dan toch geen nieuwe CEO Belgapom

Roeselarenaar Tom Vandenkendelaere wordt dan toch geen CEO van Belgapom.
Roeselarenaar Tom Vandenkendelaere wordt dan toch geen CEO van Belgapom. - Foto: TVDK

Tom Vandenkendelaere besliste dat hij, als Kris Peeters het Europees Parlement verlaat voor de Europese Investeringsbank zoals hij aankondigde, de vrijgekomen zetel zal opnemen. Hij bood daarom ook zijn ontslag aan als CEO van Belgapom, een functie die hij vanaf 1 januari zou opnemen. Verwacht wordt dat rond de jaarwisseling Tom zijn zetel zal opnemen in Brussel.

Tom Vandenkendelaere: “Life is what happens to you while you are busy making other plans”, sprak John Lennon destijds. “Ik was heel graag CEO van Belgapom geworden, maar ik word geroepen om een andere, eveneens belangrijke opdracht opnieuw op te pikken. Dit mandaat is onverenigbaar met mijn rol bij Belgapom. De keuze die ik daardoor diende te maken, was erg moeilijk, maar ik maakte ze in eer en geweten. Het is een unieke kans die ik wil grijpen.”

Tom Vandenkendelaere zou begin volgend jaar Romain Cools opvolgen. Belgapom moet dus nu uitkijken naar een andere kandidaat om deze belangrijke functie in te vullen. Wordt vervolgd.

Lieven Vancoillie

Meest recent

Meest recent