Vogelgriep vastgesteld op een bedrijf in Nederland, Landsbond Pluimvee vraagt ophokplicht bij ons

In Nederland is een geval van vogelgriep vastgesteld op een bedrijf met vleeskuikens.
In Nederland is een geval van vogelgriep vastgesteld op een bedrijf met vleeskuikens. - Foto: LBL

Het gaat om de hoogpathogene variant (H5) en rond het bedrijf worden afhankelijk van de perimeter verschillende maatregelen genomen.

In een straal van 3 kilometer liggen nog 9 andere bedrijven, die allemaal worden bemonsterd en onderzocht op vogelgriep. Ook voor bedrijven in de 10 kilometer-zone zijn speciale maatregelen van kracht, onder meer een vervoersverbod.

Na het vinden van 2 knobbelzwanen in Utrecht met vogelgriep werd op 23 oktober de ophokplicht in Nederland ingevoerd. Vermoed wordt dat het virus afkomstig is van Rusland en met wilde trekvogels naar Nederland is gekomen. Alle landelijke huidige maatregelen blijven dan ook van kracht.

Danny Coulier van de Landsbond Pluimvee vraagt het instellen van een ophokplicht in Vlaanderen. Die maatregel heeft al veel nut bewezen in het verleden. Daarbovenop het is het huidige economische klimaat in de pluimveesector niet goed. Een bijkomende crisis moet absoluut worden vermeden.

Vlaams landbouwminister Hilde Crevits : “Het instellen van een algemene ophokplicht bij pluimvee is een federale bevoegdheid. Ik vraag aan de bevoegde federale minister van Landbouw David Clarinval om de situatie grondig in de gaten te houden en de gepaste actie te ondernemen zodra nodig.”

LV

Meest recent

Meest recent