Lemken geeft duiding bij zijn toekomstvisie

CEO Anthony van der Ley gaf ons duiding bij de toekomstvisie van Lemken. Op de  achtergrond volgt ook verkoopsmanager Stijn Vercauteren aandachtig.
CEO Anthony van der Ley gaf ons duiding bij de toekomstvisie van Lemken. Op de achtergrond volgt ook verkoopsmanager Stijn Vercauteren aandachtig. - Foto: TD

De vakpers werd ontvangen op het Agrofarm-opleidingscentrum dat op een boogscheut afstand ligt van Lemkens moederlocatie in het Duitse Alpen. In het najaar van 2016 ging dit opleidingscentrum open en worden er heel wat dealertrainingen georganiseerd. De doelstelling is om nu van dealertrainingen naar klanttrainingen te gaan.

“2020 zal ik niet snel vergeten”, stak Anthony van der Ley van wal. “2019 hebben we goed afgesloten en 2020 goed gestart, maar dan kwam corona. Belangrijke punten voor ons zijn de veiligheid van onze werknemers en de toelevering van onze fabrieken. We zijn immers wel wat afhankelijk van o.a. enkele Italiaanse toeleveranciers. Ook ‘home office’ en ‘mobiel werken’ is een thema binnen onze onderneming geworden”.

Binnen Lemken zijn er op vele afdelingen ‘ploegendiensten’ gekomen. Zo zagen niet alle medewerkers elkaar én is bij een besmetting niet de hele afdeling buiten strijd.

De eerste 8 maanden van het jaar draaide Lemken goed en lag de onderneming maar 5% achter op de omzetplanning. Het resultaat ligt hiermee tussen dat van 2018 en 2019 in. “Maar er kan nog van alles gebeuren”, geeft CEO van der Ley aan. “Financieel gaat het zelfs goed doordat er een kostenbesparing is. Beurzen vallen immers weg en er zijn minder reiskosten voor het personeel.”

Beursritme moet veranderen

Van der Ley is niet alleen CEO van Lemken, maar ook voorzitter van Cema, de Europese organisatie van landbouwmachineproducenten. Hij sprak richting de vakpers tijdens onze ontmoeting dus niet enkel als hoofd van Lemken, maar ook als spreekbuis van Cema. Zo liet hij verstaan dat de machinefabrikanten een ander beursritme willen. “Corona is nu een unieke mogelijkheid om het beurzenlandschap aan te passen!”, viel niet mis te verstaan uit monde van Van der Ley.

De kostprijs om deel te nemen aan de Franse Sima en de Italiaanse Eima landbouwbeurs vertegenwoordigt voor Lemken een bedrag met 6 ‘nullen’. “Met dit bedrag kunnen we veel mensen een job geven”, redeneerde hij nuchter. Beide voornoemde beurzen zijn elkaar aan het beconcurreren en ‘spelen’ met de beursdata. Lemken heeft er een nuchtere visie op: “Eima heeft een internationaal karakter, de Sima is sterk voor de Franse markt.” Vooralsnog lijkt het erop dat Lemken aan beide beurzen zal blijven deelnemen, maar ze sluiten zich ook aan bij de visie van John Deere. Deze is om tot en met oktober 2021 aan geen beurzen deel te nemen.

Kleine klantenevenementen

Tot op heden nam Lemken deel aan zo’n 200 evenementen op jaarbasis. Naar de toekomst denken ze in te zetten op ‘decentrale events’ samen met de dealer en zo kleine klantenevenementen te organiseren. De voorbije maanden hebben ze stevig ingezet op sociale media, zelfs korte video’s met machineafstellingen werden gepost omdat ze van mening zijn dat de boer op zijn tractor veel naar zijn smartphone kijkt.

Goed jaar, maar negatieve stemming

“2020 is financieel zo slecht nog niet, maar ‘slecht’ door de stemming die de algemene media oproept. Onze afzet in Amerika is zeer goed en groeide zelfs naar een record, ondanks het beeld dat hun president in de media heeft. De derde droogte op rij is voor onze landbouw een groter probleem dan de coronacrisis”, laat Anthony van der Ley verstaan.

“De landbouw is een sector die steeds doorgaat, iedereen moet eten. Ikzelf heb weinig pessimistische boeren gesproken, maar maak mij vooral zorgen over het feit hoe onze goede toeleveranciers de crisis gaan doorkomen.” De Duitse automobiel- en bouwmachinesector heeft het momenteel heel moeilijk en er ontstaan liquiditeitsproblemen. Bij hen zitten ook toeleveranciers voor Lemken. Toch bemerkt van der Ley dat de financiële crisis van 2008 ernstiger was dan het nu is.

Stoppen met spuiten

Tijdens de afgelopen Agritechnica landbouwbeurs die begin november 2019 doorging, mocht Lemken heel wat orders voor veldspuiten noteren. Zo ook een dertigtal bestellingen voor hun nieuwe Nova-zelfrijder. De koopinteresse ligt hiermee perfect in de lijn van wat de fabrikant verwachtte.

Toch gooide hij begin juni 2020 een ‘bommetje’ binnen landbouwmechanisatieland met een persbericht waarin stond dat Lemken de productie van gedragen, getrokken en zelfrijdende spuiten stopzet. “Een veldspuit moet per land (en zelfs binnen Vlaanderen en Wallonië) zoveel aanpassingen ondergaan, waarbij het verdienmodel achterblijft. Ik verwacht dat het aantal veldspuiten in Europa in de toekomst drastisch daalt en we in een prijsdump terecht- komen”, aldus Anthony van der Ley.

“Op de productgroep ‘veldspuiten’ werkt een team van 30 ingenieurs met nog hun medewerkers, voor 5% van de omzet van Lemken. Als CEO moet ik stilstaan bij de kostenevolutie van ieder bedrijfsonderdeel. Ik heb mezelf dan ook de vraag gesteld: verdien ik nu geld én ga ik er nog binnen 10 jaar verdienen. Voor mij is de beslissing om te stoppen met veldspuiten puur economisch. Emotioneel valt dit moeilijk, dat geef ik toe, maar het is zoals bij een topsporter die op het hoogtepunt van zijn carrière stopt. Als directeur heb ik een economische beslissing genomen: hobby’s zijn leuk, maar er zijn dure hobby’s”.

Moeilijke toekomst voor chemie

Van der Ley verwacht dat de toegediende dosis ‘chemie’ op de akker in de toekomst alleen maar minder wordt. Dit brengt niet noodzakelijk een vermindering van de veldspuit-inzet met zich mee. Deze kan immers gebruikt worden om ‘biomiddelen’ te geven. De spuit is echter een zeer complex product met een beperkte winstmarge bij verkoop en er is weinig nazorg aan, dus is er ook al weinig gelegenheid om geld te verdienen.

Van der Ley is er zelfs van overtuigd dat het nooit zonder chemie op de akker kan gaan. Ze nemen hier ook geen afscheid van, maar passen het op een andere manier toe. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een schoffel met rijenspuit.

Van het concept ‘zelfrijder’ neemt Lemken ook afscheid. Begin jaren 2000 beproefden ze nog het idee van een zelfrijdende zaaimachine en nu meer recent dat van een zelfrijdende veldspuit. “Een zelfrijder met cabine zal je niet snel meer bij ons zien”. Hiermee zinspeelde van der Ley op de toepassing van robots op de akker zonder dit uitgesproken te hebben.

Moedige beslissing die anderen inspireert

Grote dealers begrijpen de beslissing van Lemken, kleinere reageerden meestal emotioneel. Wie het hardst klaagt, verkocht het minste spuiten, stelt van der Ley nu vast. Hij geeft aan dat voor deze beslissing ‘moed’ nodig is. Je moet jezelf in de spiegel kijken en u afvragen wat doen we? Waar verdienen we geld? Ondertussen blijkt dat Lemken met deze beslissing anderen heeft geïnspireerd. Dit leidt Lemken’s CEO af uit de reacties die hij kreeg.

Zelf verwijst hij nog naar de ‘maaidorserkoning’ die tractoren is gaan bouwen en naar de ‘tractorkoning’ die veldhakselaars is gaan bouwen. “Waar staan zij nu? Leveren deze afdelingen geld op? Zo niet, is dit een gezonde situatie voor het bedrijf?, aldus van der Ley.

Hij geeft nog aan dat er meerdere kandidaten zijn om de bouwplannen van de Lemken-veldspuiten over te nemen, maar dat nog niets concreet is.

Groei in Alpen en Haren

In het Duitse Haren werd in 2016 een nieuwe productielocatie in gebruik genomen voor de veldspuiten. Deze zal nu meer Lemken-zaaimachines gaan bouwen. Zo wordt op de moederlocatie in Alpen meer capaciteit gecreëerd om bodembewerkingsmachines te maken. Het doel is ook om geen medewerkers te ontslaan, maar te herplaatsen. De fabrikant geeft aan om zijn aanbod zaaimachines verder uit te breiden.

Precisielandbouw

Lemken heeft reeds de afgelopen jaren stevig ingezet op precisielandbouwtoepassingen en zal dit ook zo in de toekomst doen. Vijf jaar terug stonden ze mee aan de wieg van Agrirouter, ook bij Next Machine Management en Dataconnect zijn ze aangesloten. Dit zijn allemaal onlineplatforms om landbouwkundige gegevens uit te wisselen, tussen machines, bedrijven, agronomen....

Lemken is ook ‘TIM-ready’. Deze afkorting staat voor Tractor Implement Management. De Lemken-machine kan zo tegen de tractor zeggen wat moet gebeuren. Bijvoorbeeld: de cultivator zegt tegen de tractor of de hefinrichting dat deze lager of hoger moet gaan, en dit al dan niet op basis van een taakkaart.

Lemken is dus duidelijk op hun manier klaar voor de toekomst, zowel met bedrijfsstrategie als met metale of digitale oplossingen.

Tim Decoster

Meest recent

Meest recent