Zuivel en akkerbouw in nieuwe en derde bio-cluster in Meetjesland

Wellicht komt er een nieuwe bio-cluster rond zuivel, in combinatie met akkerbouw, in het Meetjesland. Er zijn al zulke clusters in het Pajottenland en in Voeren-Haspengouw.
Wellicht komt er een nieuwe bio-cluster rond zuivel, in combinatie met akkerbouw, in het Meetjesland. Er zijn al zulke clusters in het Pajottenland en in Voeren-Haspengouw. - Foto: LV

Op initiatief van onder meer de Vlaamse overheid, BioForum Vlaanderen, Boerenbond en ABS zijn in 2019 al 2 bio-clusters van start gegaan: Voeren-Haspengouw en Pajottenland. Zulke projecten zetten lokaal in op het stimuleren van omschakeling naar biologische productie.

Zuivel, in combinatie met akkerbouw

Het gaat om de omschakeling in functie van de marktvraag én in synergie met de al aanwezige biologische telers. De oprichting van een derde bio-cluster staat in de steigers. Uit een grondige analyse is gebleken dat een project in het Meetjesland op nummer 1 staat.

Klemtoon zou liggen op zuivel, in combinatie met akkerbouw. De concrete opstart is voorzien in 2021. Voormalig Vlaams landbouwminister Joke Schauvliege (CD&V) was alvast in de commissie Landbouw in het Vlaams parlement blij dat er voor dit project in het Meetjesland zou worden gekozen.

Lieven Vancoillie

Meest recent

Meest recent