Vlaamse praktijkcentra in de land- en tuinbouw werken nog meer samen

Inagro is een van de praktijkcentra.
Inagro is een van de praktijkcentra. - Foto: LV

In het landbouwonderzoek in Vlaanderen zijn onder meer ILVO, de praktijkcentra én universiteiten sleutelfiguren. Er werden intussen enkele concrete afspraken gemaakt om hun engagement rond het versterken van samenwerken te verankeren.

Er wordt onder meer in de vernieuwing en de versterking van Agrolink voorzien. “Daarnaast hebben de praktijkcentra ook het initiatief genomen om een aanvraag in te dienen tot de formele erkenning van hun samenwerkingsverband waarbij een duidelijke missie, visie en afspraken inzake samenwerking en concurrentie op papier werden gezet”, zegt Vlaams landbouwminister Hilde Crevits. Nog maar eens een bewijs dat de praktijkcentra nog meer inzetten op samenwerking en het zoeken naar verschillende vormen van synergie expliciet geformaliseerd.

Per teeltgroep

Daarnaast wordt er gewerkt aan een nieuw wettelijk kader dat de basis legt voor de financiële ondersteuning van de praktijkcentra voor voorlichting en onderzoek in de plantaardige sectoren in Vlaanderen. “Dit dossier wordt binnenkort voorgelegd aan de Vlaamse regering. In dit voorstel tot nieuw wettelijk kader wordt nog meer dan in het verleden de nadruk gelegd op het belang van samenwerking als expliciete voorwaarde om in aanmerking te komen voor steun.”

Droogtolerante rassen

Zo zullen de praktijkcentra per teeltgroep een gezamenlijk programma moeten indienen en zullen er indicatoren voorzien worden die expliciet ingaan op het aspect samenwerking en doorstroom van informatie en technieken naar de sector.

In de toekomst zal Vlaanderen het onderzoek naar droogtolerante rassen nog versterken. “Meer aandacht zal ook gaan naar het informeren, het motiveren en begeleiden van landbouwers. Een heel belangrijk aspect bij de introductie van een (voor Vlaanderen) nieuw gewas in de afzetmarkt.” Hiervoor wordt de Food Pilot van ILVO verder uitgebouwd.

Lieven Vancoillie

Meest recent

Meest recent