België vraagt steun voor varkenssector

De sector hoopt op Vlaamse steunmaatregelen.
De sector hoopt op Vlaamse steunmaatregelen. - Foto: LBL

Het activeren van steun voor private opslag ligt echter moeilijk bij de Europese commissie, omdat die dat niet ziet als een gepaste oplossing.

“Enerzijds doordat deze maatregel leidt tot een toename van de vraag bij de slachthuizen, maar hier is momenteel een probleem met de slachtcapaciteit veroorzaakt door Covid-19, door onder meer besmettingen op de werkvloer of door infrastructuurproblemen. Dit drukt de waarde omlaag van levende varkens.”

Anderzijds wordt vlees nadat het uit de opslag wordt gehaald niet verkocht op de Europese, maar op de Aziatische markt. “Deze afzetmogelijkheden zijn nog altijd door Covid-19 verstoord. Ook stelt het probleem zich van de vriescapaciteit. De diepvriezen zitten vol. Ik blijft nochtans op maatregelen aandringen op Europees niveau.”

Maatregelen op Vlaams niveau?

Ondertussen wordt ook op Vlaams niveau bekeken of steunmaatregelen mogelijk zijn. Daarvoor wordt onder andere de markt- en de prijssituatie op de voet gevolgd.

Intussen zette Europa het licht op groen voor de toekenning van de AVP-vrije status van ons land. De erkenning als zone vrij van Afrikaanse varkenspest door de Wereldorganisatie voor Dierengezondheid (OIE) is echter nog belangrijker.

“Na goedkeuring zou Buitenlandse Zaken weer kunnen onderhandelen om deze eerder opgelegde embargo’s op te heffen en kan de export weer hernemen.”

De aanvraag tot erkenning werd ingediend, een goedkeuring is er evenwel nog niet. “Indien het OIE dit nu niet goedkeurt, zal het hoogst waarschijnlijk wel gebeuren begin maart 2021, want dat is jaar na de laatste besmetting.”

Lieven Vancoillie

Meest recent

Meest recent