Greenyard schikt listerialeugens met beurswaakhond FSMA voor 500.000 euro

Volgens de FSMA maakte Greenyard zich allereerst schuldig aan laattijdige verspreiding van voorwetenschap.
Volgens de FSMA maakte Greenyard zich allereerst schuldig aan "laattijdige verspreiding van voorwetenschap". - Foto: LBL

Greenyard kondigde in juli 2018 aan dat het alle producten terugriep die 2 jaar voordien waren geproduceerd in zijn fabriek in Baja, in Hongarije, wegens listeriabesmetting. In een van de vriestunnels van de fabriek, die ruim 2 maanden gesloten bleef, werd de "aanhoudende aanwezigheid van Listeria monocytogenes" gevonden. De listeriavariant uit de fabriek werd gelinkt aan 47 ziektegevallen, van wie 9 mensen overleden.

Laattijdige verspreiding van voorwetenschap

Volgens de FSMA maakte Greenyard zich allereerst schuldig aan "laattijdige verspreiding van voorwetenschap". Het concern was op 3 juli 2018 op de hoogte van de link tussen de listeriavariant en zijn Hongaarse fabriek. Maar het maakte die informatie pas 10 dagen later openbaar.

Bovendien publiceerde Greenyard op 4 juli 2018 een persbericht waarin het "een aantal elementen die wezen op de ernst van de situatie onjuist en misleidend voorstelde", aldus nog de FSMA, en dat kon een impact hebben op de koers van het aandeel. Marktmanipulatie, volgens de FSMA, want Greenyard "wist of had moeten weten dat die informatie onjuist en misleidend was".

Belga

Meest recent

Meest recent