Compost buffert tegen droogte

Compost buffert tegen droogte

Vlaco reageerde onlangs op de aanhoudende droogte door extra te benadrukken dat met compost behandelde bodems, of bodems waar compost is ingewerkt, meer beschikbaar water voor de planten bevatten dan bodems die geen compost hebben gekregen. Ze baseert zich daarvoor onder meer op de compostproef die al twintig jaar aan de gang is in Boutersem.

Hoger vochthoudend vermogen

Ook een andere langetermijnstudie met compost, uitgevoerd tussen 2000 en 2010 op een proefveld van Inagro, staaft die hypothese. Een jaarlijkse gift van 20 ton groencompost per hectare resulteert in het hoogste vochthoudend vermogen in de bodem, zo blijkt uit metingen van de Universiteit van Gent op dit proefveld.

Om gewassen meer overlevingskansen te bieden tijdens periodes van droogte, raadt Vlaco aan de bodem op voorhand te voorzien van compost. Het aanwezige water in de grond zal op die manier optimaal benut worden tijdens periodes met weinig regenval. Op het proefveld in Boutersem zag Vlaco gelijkaardige resultaten.

Infiltratiesnelheid

De organisatie voegt daar nog aan toe dat de infiltratiesnelheid met het gebruik van compost fel toeneemt. “Bodems waarbij compost is gebruikt, zijn bij intense regenval opnieuw in het voordeel. De infiltratiesnelheid van grond met compost is immers veel hoger dan die van onbehandelde grond. Enkel het water dat nodig is, wordt vastgehouden. De rest wordt snel afgevoerd, zodat het land niet blank komt te staan.”

Mulchen

Ook als je de bodem niet op voorhand hebt bewerkt met compost, is er nog een mogelijkheid. Zo kan je de bodem mulchen met compost om uitdroging via verdamping tegen te gaan. Er wordt een stabiele humuslaag gevormd en de bodem kan blijven ademen. De organische mulchlaag zal bovendien fungeren als een bijkomend waterreservoir.

Compost heeft nog andere troeven, zoals ziekte-onderdrukking, activering van het bodemleven en onkruidonderdrukking. Zeker voor de fruitteelt, de groenteteelt en de boomkwekerij is dit een belangrijke boodschap, laat de vzw nog weten.

Meest recent

Meest recent