Nieuwe gebiedsindeling MAP 6 van kracht: wat nu?

Definitieve gebiedstype-indeling op basis van oppervlakte- en grondwater met de gemeentegrenzen.
Definitieve gebiedstype-indeling op basis van oppervlakte- en grondwater met de gemeentegrenzen. - Bron: VLM

Vorig jaar legde de Vlaamse regering een nieuwe kaart vast waarin de gebiedstypes uitgetekend zijn. De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) geeft aan dat die nieuwe kaart ontstaan is omdat de toestand en de trend van de waterkwaliteit verslechterd zijn ten opzichte van begin 2019. Zo zijn er 4 gebiedstypes: groen (gebiedstype 0), geel (gebiedstype 1), oranje (gebiedstype 2) en rood (gebiedstype 3). Van de 189 afstroomzones blijft 71% onveranderd, 8% krijgt een gunstiger gebiedstype toebedeeld en 21% een ongunstig gebiedstype.

Met die gebiedswijziging is het voor de landbouwer belangrijk te weten in welk gebiedstype zijn percelen liggen om aan de juiste maatregelen te voldoen.

Hoe nagaan?

Via de publieke site geopunt.be kan de landbouwer zien in welke zone zijn percelen liggen. Op de site kan je linksonder de gewenste achtergrond aangeven met stratenplan, luchtfoto,… Vervolgens kan je de locaties van de percelen ingeven, die je kan terugvinden onder het tabblad ‘selectie’. Onder het tabblad ‘kaarten en plaatsen’ klik je ‘Landbouw, visserij en economie’ en vervolgens ‘Landbouw’ aan. In de lijst die je dan te zien krijgt, kies je voor ‘Gebiedsplan nitraat mestdecreet, 01/01/2021’.

Andere mogelijkheden om na te gaan zijn via het e-loket van het departement Landbouw en Visserij of via het Mestbankloket. Daar ga je naar de rubriek ‘gronden’, en erna ‘bemestingsnormen’ en kies je voor ‘rapport 2020’. Hierin staan de gebiedstypes opgelijst onder de kolom ‘Gebiedstype 21-22’

Maatregelen naargelang gebiedstype

Voor een deel van de landbouwers zullen de maatregelen versoepelen. Aan de andere kant zijn er heel wat landbouwers die hun percelen in slechtere gebiedstypes terecht zien komen. Het areaal in gebiedstype 2 en 3 steeg namelijk siginificant. Dit betekent bijvoorbeeld voor verschillende landbouwers dat de bemestingsnormen verstrengen. Als een perceel van gebiedstype 2 nu gebiedstype 3 wordt bijvoorbeeld: in gebiedstype 2 daalt de norm voor werkzame stikstof, van 0% in 2019 tot -10% in 2022, terwijl in gebiedstype 3 de norm voor werkzame stikstof daalt van -5% in 2019 tot -20% in 2022. VLM deelt ook mee dat op de percelen in gebiedstype 2 en 3, een nieuwe maatregel ingaat: “Die houdt in dat bemesten slechts toegestaan is als de landbouwer die het perceel gebruikt op 1 januari en dus de bemestingsrechten heeft, ook de hoofdteelt verbouwt.”

Bovendien is het nodig om de maatregelen rond vanggewassen na te gaan, alsook de regeling rond het transport van dierlijke mest. Hiervoor kan u alle informatie terugvinden via de site van VLM.

Marlies Vleugels

Meest recent

Meest recent