Waalse overheid mocht gebruik van glyfosaat niet verbieden

Het was verwarrend dat de verkoop nog wel mocht, maar het gebruik niet.
Het was verwarrend dat de verkoop nog wel mocht, maar het gebruik niet. - Foto: LBL

Op 11 januari 2021 heeft de Raad van State een uitspraak gedaan in de rechtszaak die Phytofar in 2017 had aangespannen tegen het Waalse uitvoeringsbesluit over glyfosaathoudende gewasbeschermings- middelen. Dit uitvoeringsbesluit van april 2017 verbood voor 18 maanden (en voor 6 maanden voor professionele gebruikers) het gebruik van glyfosaathoudende gewasbeschermingsmiddelen op het Waalse grondgebied. Het verwarrende was dat producten met glyfosaat toen in België verkocht mochten worden, maar dus niet gebruikt mochten worden in Wallonië. Met deze rechtszaak wilde Phytofar aankaarten dat ook de regio’s, de Belgische (federale) en Europese spelregels moeten respecteren. Het gebrek aan legale en wetenschappelijke basis om, zonder een evaluatie van de betrokken producten, tot een gebruiksverbod over te gaan, hebben we eveneens willen aankaarten. Nu is er dus een uitspraak.

De Raad van State heeft beslist dat het Waalse uitvoeringsbesluit geannuleerd wordt en baseert zich hiervoor op het principe van het gebrek aan federale loyaliteit: dit regionale besluit was niet in overeenstemming met de federale regels. Dit argument werd ook in een eerdere rechtszaak al naar voor gebracht door het Grondwettelijk Hof. Phytofar is tevreden dat er door de regio’s geen “à la carte” versie kan gemaakt worden van de Europese en federale wetgeving. Phytofar betreurt wel dat daarvoor jaren van rechtsvacuüm en verwarring ontstaan is. In het Vlaams Gewest loopt momenteel nog een procedure met gelijkaardige inbreuken op de federale en Europese spelregels.

In de praktijk verandert er niets: het Waalse besluit gold voor 18 maanden, en was niet meer van toepassing. De federale overheid heeft ondertussen de markttoelatingen voor niet-professioneel gebruik aangepast waardoor glyfosaat niet meer toegelaten is voor particulieren.

Toch neemt dit niet weg dat Phytofar zich blijft scharen achter het feit dat regio’s de Belgische en Europese regels moeten respecteren en dat er hiervoor wettelijke en wetenschappelijk onderbouwde procedures voor gevolgd moeten worden. We willen hier graag als sector blijvend over communiceren.

Tegelijkertijd investeren we in oplossingen op maat van de amateur-tuinder én met oog voor mens en omgeving. Iedereen kan terecht op de website www.Handigindetuin.be voor informatie over goed en veilig gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

Meest recent

Meest recent