Commissie Dierenwelzijn debatteert over veemarkten: alleen Rekkem bestaat nog

In Rekkem wordt niet alleen een veemarkt gehouden. Ook de prijskamp De Vetten Os had er al plaats.
In Rekkem wordt niet alleen een veemarkt gehouden. Ook de prijskamp De Vetten Os had er al plaats. - Foto: LBL

In de commissie Dierenwelzijn in het Vlaams parlement vroeg Ludwig Vandenhove, Vlaams parlementslid voor SP.A, meer uitleg over de veemarkten in Vlaanderen. “De voorbije 2 decennia is de situatie inzake dierenwelzijn op de veemarkten enorm verbeterd. De wantoestanden waarover Gaia 20 jaar geleden rapporteerde, zijn niet meer te vinden. Maar men merkt nog inbreuken op.”

Dierenarts aanwezig in Rekkem

In Vlaanderen is nog maar 1 veemarkt actief, deze in Rekkem. De veemarkt in Brugge is op 30 juli 2019 gestopt. In Wallonië zijn er nog twee actief, namelijk in Ciney en Battice. “Het rapport van Gaia had betrekking op al de veemarkten zonder onderscheid over de plaats waar de concrete vaststellingen waren gedaan. Gaia heeft wel bevestigd dat de situatie in Rekkem van een andere aard is dan in Battice en Ciney. Ik heb begrepen dat er in Rekkem minder problemen zijn”, zegt Vlaams minister Ben Weyts.

Gaia liet weten de veemarkt in Rekkem 1 keer te hebben bezocht, de veemarkt in Ciney 2 keer en de veemarkt in Battice ook 1 keer, telkens op specifieke data in september 2020. “Er was op het ogenblik dat Gaia aanwezig was, geen inspecteur-dierenarts van de dienst Dierenwelzijn aanwezig. Dat is nooit zo geweest. Er is altijd wel permanent een dierenarts aanwezig die verantwoordelijk is voor het toezicht op het dierenwelzijn. Dat is een vereiste. Op de veemarkt in Rekkem is iedere marktdag een dierenarts aanwezig. Deze dierenarts bezorgt de Dienst Dierenwelzijn driemaandelijks een overzichtsrapport.” Er werden recent geen overtredingen gemeld.

Rekening houden met opmerkingen

“Het verslag van Gaia met haar bevindingen werd door mijn diensten bezorgd aan de toezichthoudende dierenarts op de veemarkt van Rekkem met de vraag om hier feedback over te geven”, gaat minister Ben Weyts verder. “Inzake de vraag omtrent openheid over rapporten ten aanzien van de veemarkt van Rekkem, kan ik in alle openheid zeggen wat ons gerapporteerd is.”

Wat heeft de toezichthoudende dierenarts die specifiek belast is met toezicht op het dierenwelzijn, ons gerapporteerd? “Hij zegt dat men zoveel mogelijk rekening probeert te houden met de opmerkingen inzake dierenwelzijn en hij gaat heel specifiek in op de punten die door GAIA werden aangehaald, namelijk watervoorziening, duurtijd, aanbinden en veedrijvers. Wat de watervoorziening betreft, zegt hij dat men twaalf boxen met water heeft. Na het marktgebeuren worden de dieren in die boxen geplaatst zodat ze kunnen drinken. Het marktgebeuren duurt maximaal drie tot vier uur. Wat het aanbinden betreft: men moet de dieren kort aanbinden zodat ze elkaar niet kunnen verwonden en men beter de oormerknummers kan controleren. Het is ook veiliger voor de mensen die in de tussengangen lopen. Voor de veedrijvers heeft men strikte richtlijnen gegeven zodat het dierenwelzijn gerespecteerd wordt.”

“De vloer van de veemarkt is volledig met een antisliplaag hersteld om het uitglijden te voorkomen. De dieren die niet geschikt zijn voor de veemarkt worden niet meer toegelaten. Er is ook geregeld controle. Tijdens de coronacrisis is het aantal dieren op de helft teruggevallen. De bar is gesloten. Iedereen moet een mondmasker dragen, afstand houden en om 10:09 uur is alles voorbij.”

Door corona minder aantal dieren

De toezichthoudend dierenarts liet weten dat hij rekening zal houden met de opmerkingen van Gaia. «Hij liet tevens weten dat tijdens corona het aantal dieren is verminderd. Ik geloof dat men zelfs kan spreken van een halvering. Ik weet natuurlijk niet wat de duurzaamheid van dat effect is. Het kan ook te maken hebben met terughoudendheid door de transportbeperkingen. Alleszins is er sprake van een serieuze daling van het aantal dieren dat wordt aangeboden.”

“We hebben intussen al wel een discussie gevoerd over het nut van veemarkten. Als men vaststelt dat er een blijvende daling is, moet men toch nagaan of het nog wel zinvol is om die activiteit in stand te houden en of er nog een economisch nut is. Ik wil nog wel een slag om de arm houden: door corona weet men niet of het een duurzaam effect is”, aldus minister Ben Weyts.

Toch geen uitdoofperiode

“Met corona zal het sowieso verminderen. Het enige element dat nog overblijft, is het element folklore. Wat blijkt bij de veemarkten die gesloten worden? Als de gemeente of de stad de knoop daarin doorhakt, is dat echt geen groot probleem. Ik zou u toch willen vragen vanuit uw bekommernis voor het dierenwelzijn en uw Vlaamse bevoegdheid om erop aan te dringen of het niet mogelijk is om daar een deadline op te zetten of een uitdoofperiode vast te stellen. Dat zou veel duidelijker zijn voor iedereen. Bovendien gaat het maar over een veemarkt. Het zou ook symbolisch een enorme waarde hebben naar heel de sector”, besluit Ludwig Vandenhove (SP.A).

Lieven Vancoillie

Meest recent

Meest recent