Europa publiceert lijst van mogelijke landbouwpraktijken van ecoregelingen

Europa beloont landbouwers die er voor kiezen om verder te gaan op het gebied van milieuzorg en klimaatactie.
Europa beloont landbouwers die er voor kiezen om verder te gaan op het gebied van milieuzorg en klimaatactie. - Foto: Pixabay

Ecoregelingen, die deel uitmaken van de GLB-hervorming waarover momenteel wordt onderhandeld tussen het Europees Parlement en de Raad, zijn een nieuw instrument dat is ontworpen om landbouwers te belonen die ervoor kiezen om verder te gaan op het gebied van milieuzorg en klimaatactie.

Deze lijst (hier) is bedoeld om bij te dragen aan het debat over de hervorming van het GLB en de rol daarvan bij het behalen van de doelstellingen van de Green Deal. Deze lijst vergroot ook de transparantie van het proces voor het opstellen van de strategische GLB-plannen en biedt landbouwers, administraties, wetenschappers en belanghebbenden een basis voor verdere besprekingen over het optimaal gebruik van dit nieuwe instrument.

Overgang naar een duurzaam voedselsysteem

Het toekomstige GLB zal een cruciale rol spelen bij het beheer van de overgang naar een duurzaam voedselsysteem en bij het ondersteunen van Europese boeren overal. Eco-regelingen zullen aanzienlijk bijdragen aan deze transitie en aan de doelstellingen van de Green Deal. De Commissie heeft in mei 2020 de strategieën van boer tot bord en biodiversiteit gepubliceerd .

De Commissie heeft haar voorstellen voor de hervorming van het GLB in 2018 gepresenteerd, waarbij een meer flexibele, prestatie- en resultaatgerichte aanpak is geïntroduceerd die rekening houdt met de lokale omstandigheden en behoeften, terwijl het EU-niveau wordt verhoogd ambities op het gebied van duurzaamheid.

Het Europees Parlement en de Raad zijn het eens geworden over hun onderhandelingsstandpunten over de hervorming van het GLB op respectievelijk 23 en 21 oktober 2020, waardoor de trialogen op 10 november 2020 van start konden gaan. De Commissie is vastbesloten haar volledige rol te spelen in de GLB-trialoogonderhandelingen als eerlijke bemiddelaar tussen de medewetgevers en als drijvende kracht voor meer duurzaamheid om de doelstellingen van de Europese Green Deal te verwezenlijken.

Lieven Vancoillie

Meest recent

Meest recent