Startpagina Actueel

Koudeprotocol over transport pluimvee moet vermijdbaar dierenleed voorkomen

Vlaams Dierenminister Ben Weyts, de Vereniging van Industriële Pluimveeslachthuizen en het Nationaal Verbond van Pluimveeslachthuizen en Uitsnijderijen, legden een protocol vast met afspraken over het laden, vervoeren en lossen van pluimvee dat bij erg koude temperaturen overgebracht wordt naar het slachthuis.

Leestijd : 2 min

Op dagen met extreme temperaturen komt dierenwelzijn onder druk te staan. Vlaams Dierenminister Ben Weyts en de slachthuissector hebben daarom vorige zomer een hitteplan opgesteld met maatregelen voor het laden, vervoeren en lossen van grootvee en pluimvee op dagen met erg warme temperaturen. Tot nu toe was er echter geen soortgelijk protocol voor dagen met erg koude temperaturen. Nochtans worden dieren vaak ’s ochtends heel vroeg overgebracht naar het slachthuis en is met name pluimvee niet goed bestand tegen erge koude.

Afspraken over bezettingsgraad pluimveetransporten

Vlaams Dierenminister Ben Weyts, de Vereniging van Industriële Pluimveeslachthuizen (VIP) en het Nationaal Verbond van Pluimveeslachthuizen en Uitsnijderijen (NVP) hebben nu een koudeprotocol vastgelegd met afspraken voor het laden, vervoeren en lossen van pluimvee bij erg koude temperaturen.

Er zijn afspraken voor als de temperatuur onder 5° respectievelijk 0 gaat en nog meer afspraken voor als de temperatuur onder -7° gaat. Het gaat onder meer om afspraken over de bezettingsgraad van pluimveetransporten op weg naar het slachthuis, over het gebruik van zeilen, over ingekorte wachttijden, beschut lossen en het uitstellen van lange transporten. Dieren moeten bijvoorbeeld zoveel mogelijk uit de wind gehouden worden.

Het koudeprotocol geeft duidelijkheid aan de vele partners die betrokken zijn bij het slachtproces: de pluimveehouder, de vangploeg, de transportfirma, de slachthuismedewerkers, de vertegenwoordiger van het FAVV, … Iedereen heeft nu dezelfde richtlijnen voor dagen met erg koude temperaturen. Het is de functionaris voor het dierenwelzijn in het slachthuis die op basis van de weersvoorspellingen van het KMI zal beslissen om het koudeprotocol op te starten.

Gerichte inspanningen om dierenwelzijn te verbeteren

“We doen gerichte inspanningen om het dierenwelzijn in en rond de slachthuizen te verbeteren”, zegt Vlaams minister Ben Weyts. “Duidelijke richtlijnen voor dagen met extreme temperaturen horen daar ook bij. Dieren worden immers vaak heel vroeg ’s ochtends naar het slachthuis gebracht: dan kan het nog bijtend koud zijn. Dit protocol heeft een groot draagvlak binnen de sector en er zal toegezien worden op de naleving”.

LV

Lees ook in Actueel

Meer artikelen bekijken