Nertsenkweek: minister mag niet weigeren op basis van beleidsvoornemen

Nertsenkweek: minister mag niet weigeren op basis van beleidsvoornemen

De nertsenkwekerij uit Beveren-Waas bezit een vergunning om 16.200 nertsen te houden tot 2030, maar diende eind 2015 een aanvraag in om dat aantal uit te breiden tot 27.000 dieren.

Op 12 mei 2016 verleende de deputatie een vergunning, maar begin december 2016 weigerde de minister die vergunning. Minister Schauvliege baseerde zich op een beleidsnota van haar collega Weyts die de intentie had geuit om (dit jaar) het parlement over een totaalverbod op het kweken van nertsen te laten stemmen.

Maar een aankondiging volstaat niet als motivatiegrond voor een weigering, zegt de Raad van State donderdag. "Een milieuvergunningsaanvraag mag niet worden getoetst aan een beleidsvoornemen dat geen normatieve kracht heeft", klink het in het arrest.

Minister Schauvliege heeft nu 30 dagen tijd om een nieuwe beslissing te nemen.

Belga

Meest recent

Meest recent