Mestbank trekt de erkenning van mestverwerker Fertikal in

De Mestbank heeft de erkenning van Fertikal ingetrokken.
De Mestbank heeft de erkenning van Fertikal ingetrokken. - Foto: Fertikal.

Fertikal is een van de grootste mestverwerkers van West-Europa. Het bedrijf verwerkt de dikke fracties van de mest en de droge fracties tot organische meststoffen. “Dit gebeurt in combinatie met mest van andere bedrijven uit heel Vlaanderen. Ook kippenmest wordt hier verwerkt.”

Volgens Vlaams minister Zuhal Demir werden bij het plaatsbezoek in het kader van het grootscheeps mestfraudeonderzoek verschillende inbreuken vastgesteld. “ “Zo is er niet-gehygiëniseerde mest in de reine zone teruggevonden en bleek het composteringsproces niet naar behoren te werken.” Ook zou vastgesteld zijn dat de voorwaarden die werden opgelegd bij de toekenning van de tijdelijke erkenning niet werden opgevolgd.

De Mestbank van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) heeft de erkenning van Fertikal ingetrokken. “De intrekking gebeurde door de ernst van de feiten en de risico’s voor de volksgezondheid, de gezondheid van dieren en het milieu.” Zo kunnen geen eindproducten meer worden uitgevoerd. De Mestbank legt ook een transportverbod op.

LV-HLN-De Tijd

Meest recent

Meest recent