Koudverneveling als veilige en efficiënte techniek bij aardappelbewaring

Koudverneveling biedt ook mogelijkheden bij de aardappelbewaring.
Koudverneveling biedt ook mogelijkheden bij de aardappelbewaring. - Foto: Swingtec

De techniek van de warme verneveling, het zogenaamde ‘foggen’, berust op een procedé waarbij brandstof in een verbrandingskamer wordt verbrand. De warme verbrandingsgassen die hierbij ontstaan worden afgevoerd via een lange afvoerbuis, waardoor een krachtige, trillende luchtstroom ontstaat. Door het bestrijdingsmiddel op het einde van het uitlaatgas gecontroleerd vrij te geven, wordt het product uit elkaar getrokken en vormen er zich ultrafijne druppeltjes. Door de fijnheid van de deeltjes kunnen deze over langere afstand worden meegevoerd en ontstaat een efficiënte behandeling. Dat geldt zo ook voor de behandeling van aardappelen in de bewaring met kiemremmers.

Vroeger waren er amper brandproblemen, ondanks de hoge temperaturen in de verbrandingskamer van de warme vernevelingsinstallaties. Dit komt doordat de lucht in de afvoerbuis al stevig is afgekoeld. Ook waren de zelfontbrandingstemperaturen van de vroeger gebruikte kiemremmers, zoals chloorprofam, hoger. “Dat ligt de dag van vandaag anders met de komst van een andere generatie kiemremmers”, stelt expert Lieven Borms. “Als alles goed loopt, zorgt de interne luchtstroom in het warm vernevelapparaat ervoor dat de werkingstemperatuur net onder de zelfontbrandingstemperatuur blijft.”

Volgens Lieven Borms moet de techniek van koudverneveling vandaag ernstig overwogen worden om aan kiemremming in aardappelloodsen te doen. Deze techniek is niet nieuw en was vroeger minder populair, door argumenten die ondertussen achterhaald zijn. Vooral wat capaciteit en kostprijs betreft, zijn er stappen vooruit gezet. De apparaten zouden ook heel gebruiksvriendelijk zijn. De gebruiker kan het koud verneveltoestel enkel opstarten en het debiet wijzigen. Ook wat de druppeldiameter betreft, is er vandaag verbetering gekomen en wordt ook hier een ‘oud’ nadeel ondervangen.

LV

Meest recent

Meest recent