Landbouwer uit Overijse plant bijna 3 km heggen

Eric Barchman plantte bijna 3 km heggen op zijn velden in Overijse.
Eric Barchman plantte bijna 3 km heggen op zijn velden in Overijse. - Foto: VLM

Eric Barchman was geïnteresseerd in de aanplant van heggen op zijn percelen in Overijse. Hans Roosen, VLM-bedrijfsplanner overliep daarvoor de verschillende mogelijkheden en maakte samen met de landbouwer een plan op.

Begin 2020 werden de heggen ingeplant waar ze het meeste bijdragen aan de akkerfauna, het landschap en erosiebestrijding. Dat gebeurde in samenwerking met Regionaal Landschap Dijleland vzw. Vervolgens zaaide de landbouwer naast de heggen perceelsranden in. De perceelsranden vormen een buffer tussen de akker en de aanplant. Zo krijgt de aanplant – ondanks het feit dat machines steeds nauwkeuriger werken – alle kansen.

Voor de aanplant van de heggen krijgt hij financiële steun van het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF). De aanleg van grasstroken en het onderhoud van kleine landschapselementen wordt ondersteund via de beheerovereenkomsten van de VLM.

VLM

Meest recent

Meest recent