Startpagina Actueel

Europa steunt de lancering van een online toolkit over methanisering voor de landbouw in Frankrijk

De Banque des Territoires heeft, met de steun van het Europees Investeringsplatform van de Europese Commissie en de Europese Investeringsbank, een "toolbox voor methanisering" ontwikkeld voor de landbouwsector in Frankrijk.

Leestijd : 1 min

Dit is een advies- en engineeringplatform dat landbouwers in staat stelt hun methaniseringsproject onder de best mogelijke omstandigheden uit te voeren. Methanisering is een natuurlijk biologisch proces van afbraak van organisch materiaal door micro-organismen.

Deze afbraak resulteert in de productie van biogas en een digestaat, het residu van het proces, dat als meststof kan worden gebruikt. Deze methode maakt het mogelijk landbouwafval te gebruiken om ter plaatse hernieuwbare energie te produceren en lokale banen te stabiliseren of te creëren in een circulaire en duurzame economie.

Uitvoerend vicevoorzitter Valdis Dombrovskis: “Dit project van de Bank van de Gebieden, gesteund door de EIB en het Europees Investeringsadviesplatform, laat zien hoe gerichte steun landbouwbedrijven kan helpen hun natuurlijke methaanemissies in de biogasproductie te valoriseren en hun energievoorziening te diversifiëren. Het is een echt succesverhaal, zowel voor het milieu als voor de economie, aangezien door dit project banen en plaatselijke vaardigheden worden gecreëerd.”

Lieven Vancoillie

Lees ook in Actueel

Melkprijs Royal A-ware zakt met 5 euro per 100 l

Melkvee Zuivelverwerker Royal A-ware maakt iedere tweede werkdag van de maand zijn melkprijs bekend. Net als bij andere zuivelbedrijven is ook hier de prijs in dalende lijn. De standaard melkprijs bedraagt in februari 49 euro/100 l.
Meer artikelen bekijken