Startpagina Bijenhouderij

Bijna 500 ha in beheerovereenkomst met VLM voor bloemenranden

Actieve landbouwers kunnen voor de aanleg en het onderhoud van bloemenranden een beheerovereenkomst met de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) afsluiten. Verleden jaar waren er verdeeld over Vlaanderen ruim 1.600 beheerovereenkomsten, goed voor in totaal bijna 500 ha bloemenranden. Ook Boerennatuur zaait bloemenranden op perceelstroken in.

Leestijd : 2 min

Met de aanleg van bloemenranden kunnen landbouwers bestuivers, zoals bijen en hommels, aantrekken die nodig zijn voor de bestuiving van hun gewassen. Naast bestuivers trekken ze echter ook biologische bestrijders aan. We krijgen dan wel een ‘gratis dienst’ van de natuur, de aanleg en het onderhoud van bloemenranden is dat niet.

De landbouwers zelf, maar ook Boerennatuur, het vroegere Agrobeheerscentrum Eco², zaaien stroken aan langs landbouwpercelen. Er is zelfs een fiscaal voordeel te verkrijgen wanneer een gift wordt gegeven voor de aanleg ervan. Veel stroken die landbouwers zelf aanleggen, kunnen worden aangelegd onder de beheerovereenkomsten van de VLM.

Diverse beheerovereenkomsten

VLM biedt beheerovereenkomsten aan voor de aanleg en het onderhoud van gras(kruiden)stroken en bloemenstroken aan de randen van landbouwpercelen langs kwetsbare landschapselementen. Als zo’n overeenkomst wordt afgesloten, wordt hier 5 jaar lang een vergoeding voor uitbetaald. Daar zijn uiteraard een aantal voorwaarden aan verbonden.

Enerzijds kunnen landbouwers langs landschapselementen, zoals holle wegen, waterlopen en bossen een beheerovereenkomst sluiten voor de aanleg en het onderhoud van een ‘grasstrook 15 juni’ of de aanleg en het onderhoud van een ‘gemengde grasstrook’. Die stroken hebben een bufferende functie: ze beschermen de landschapselementen tegen vervuiling door meststoffen en bestrijdingsmiddelen en tegen beschadiging door grondbewerkingen. De toepassing van een aangepast maaibeheer op de stroken draagt bovendien bij aan de ontwikkeling van een waardevolle vegetatie of de overleving van allerlei diersoorten.

Anderzijds kan een beheerovereenkomst worden afgesloten voor de aanleg en het onderhoud van bloemenstroken. Door de aanleg van een bloemenstrook verhoogt het voedselaanbod (pollen en nectar) voor de bestuivers, waardoor hun overlevingskansen toenemen. Meerjarige bloemenstroken vormen voor allerlei diersoorten een belangrijk toevluchtsoord.

Hoeveel bedragen de jaarlijkse vergoeding?

- Aanleg en onderhoud grasstrook 15 juni: 1.317 euro per ha

- Aanleg en onderhoud gemengde grasstrook: 1.812 euro per ha

- Onderhoud van gemengde grasstrook: 1.700 euro per ha

- Aanleg en onderhoud bloemenstrook: 1.972 euro per ha.

Bijna 500 ha bloemenranden

In tabel 1 en 2 vind je een overzicht van het aantal beheerovereenkomsten bloemenranden die bij de VLM afgesloten werden én van het aantal ha bloemenranden per provincie vanaf 2015 tot 2020. De provincie Limburg spant de kroon met in 2020 niet minder dan 514 overeenkomsten en bijna 190 ha bloemenranden.

tab-rula-01

tab-rula-02

Boerennatuur, het vroegere Agrobeheerscentrum Eco², is als vzw sinds 2012 actief rond agrarisch landschaps- en natuurbeheer. Tabel 3 geeft een overzicht voor Vlaanderen. De oppervlaktes per jaar zijn de nieuwe ingezaaide stroken in het betreffende jaar. Sommige van onderstaande bloemenstroken worden via beheerovereenkomsten gefinancierd.

tab-rula-03

Boerennatuur is pas in 2020 gestart met het ontvangen van giften. Voor bloemenranden ontvingen ze hiervoor 245 euro. In 2019 startte het project Interreg NWE-project FABulous Farmers. Daarbij werd voor Antwerpen 3,79 ha en voor Vlaams-Brabant 0,4 ha aangelegd.

Lieven Vancoillie

Lees ook in Bijenhouderij

Meer artikelen bekijken