Bloemenranden en -weide zijn goed voor iedereen

De bloemenrand vorig voorjaar naast een perceel maïs.
De bloemenrand vorig voorjaar naast een perceel maïs. - Foto: KVE

De bloemenweide ligt al vele jaren aan, dit buiten het kader van beheerovereenkomsten. “Gewoon voor onszelf omdat het mooi is én goed voor de bijen die actief zijn in onze fruitplantages en akkerbouwgewassen”, geeft Eddy aan.

Eddy Decoster bekijkt de uitgebloeide bloemenrand begin maart, gelegen naast wintertarwe.
Eddy Decoster bekijkt de uitgebloeide bloemenrand begin maart, gelegen naast wintertarwe. - Foto: TD

Vorig jaar werden er voor het eerst én met begeleiding van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) bloemenranden aangelegd. Deze hebben een breedte van 12 m en de lengte is afhankelijk van het individuele perceel. Er liggen er meerdere aan met een geschatte oppervlakte van in totaal zo’n 1,2 ha.

Eénjarige bloemenranden

“We hadden vooreerst de keuze om een éénjarig of een tweejarig mengsel in te zaaien. Er is een prijsverschil, maar vooral een verschil in beheer. Een tweejarig mengsel zou ik na het eerste jaar moeten maaien en het maaisel afvoeren. We beschikken op ons bedrijf niet over de nodige mechanisatie hiervoor. Bijkomend heb ik niet direct een oplossing om het vrijgekomen maaisel te verwerken. De keuze voor een éénjarig mengsel was dus snel gemaakt”, legt Eddy uit.

“Uiteindelijk hebben we voor 2 verschillende éénjarige bloemenmengsels gekozen. De stroken langsheen wandelroutes zijn ingezaaid met een kleurrijker mengsel. Op ander locaties is er een mengsel ingezaaid waar veel facelia inzit en waar er dus veel bijen op af komen.

De bloemenranden en -weide bevatten een schat aan fauna.
De bloemenranden en -weide bevatten een schat aan fauna. - Foto: KVE

Bijen welkom

Deze bijen zijn welkom. Er is zelfs een samenwerking met een imker die in het voorjaar bijenkasten brengt. De fruitteelt bestaat hoofdzakelijk uit appelen, waarbij de randen van de plantages zijn aangeplant met peren.

Het teeltplan van de akkerbouwgewassen bestaat uit winterkoolzaad, wintergerst en wintertarwe, korrelmaïs en een beperkt deel van het areaal wordt in seizoenspacht verhuurd voor aardappelen.

Eddy en Kristien werken samen met een imker voor het plaatsen van bijenkasten.
Eddy en Kristien werken samen met een imker voor het plaatsen van bijenkasten. - Foto: TD

Juiste zaaitijdstip zoeken

In het voorjaar klepelt Eddy de uitgebloeide en op dat moment troosteloos ogende bloemenranden. Vervolgens doet hij een niet-kerende grondbewerking om de bodem voor te bereiden op een nieuwe inzaai. Sinds begin jaren 2000 ploegt Eddy niet meer op zijn bedrijf. Erosie is een stevig item in de streek, maar het past ook binnen de arbeidsinzet op de boerderij. Eddy voert het landwerk alleen uit. “Als je moet ploegen en dan snel erna moet zaaien, kan het weer ondertussen omgeslagen zijn. Een niet-kerende grondbewerking in combinatie met zaaien is dus voor mij een goede oplossing.”

Naast de fruitbloesems en de kleurrijke bloemennranden, zorgt ook het koolzaad voor een prachtig zicht.
Naast de fruitbloesems en de kleurrijke bloemennranden, zorgt ook het koolzaad voor een prachtig zicht. - Foto: TD

Voor het uitzaaien van de bloemenranden is het echt zoeken naar het goede moment. Als je op het ideale tijdstip kunt zaaien, kun je het bloemenmengsel een voorsprong geven op de onkruidontwikkeling. Vorig jaar was het niet nodig, maar eventueel zou je de techniek van het vals zaaibed nog kunnen toepassen.

Vorig jaar werd er eind april ingezaaid. In ieder geval moet dit volgens de beheerovereenkomst voor 15 mei gebeurd zijn. Eddy doet dit met een klassieke, mechanische graanzaaimachine. “Dit is zeker geen evidentie, machineleveranciers kunnen immers geen zaaitabellen geven voor bloemenmengsels én er zitten grote en kleine zaden door elkaar in het mengsel. Bijkomend bedraagt de zaaddosering slechts 10 kg/ha.

In de fruitplantage wordt dagelijks een kudde reeën gezien.
In de fruitplantage wordt dagelijks een kudde reeën gezien. - Foto: TD

Vorig jaar lagen er prachtige bloemenranden aan, waar iedereen tevreden mee was: zowel de boer, de insecten en de bijen, maar ook de wandelaar die langs onze velden kwam. We doen dit dus ook voor het imago van de sector”, besluit Eddy.

Tim Decoster

Meest recent

Meest recent