Keuring en certificering voor Nederlandse telers op Vlaamse grenspercelen

De keuringen van de percelen kunnen in Vlaanderen meegenomen worden in de kwaliteitskeuringen van de Nederlandse keuringsdiensten.
De keuringen van de percelen kunnen in Vlaanderen meegenomen worden in de kwaliteitskeuringen van de Nederlandse keuringsdiensten. - Foto: LBL

Op verzoek van bedrijven in de grensgebieden tekende het Departement Landbouw en Visserij 2 samenwerkingsovereenkomsten, één met Naktuinbouw en één met de BKD.

Daardoor kunnen de keuringen van de percelen in Vlaanderen, inclusief de controle op de aanwezigheid van de gereguleerde niet-quarantaineorganismen (RNQP’s), meegenomen worden in de kwaliteitskeuringen van de Nederlandse keuringsdiensten en hoeven deze niet bij zowel de Nederlandse keuringsdienst, als het Vlaamse Departement Landbouw en Visserij ter keuring opgegeven te worden. Voor de controle op of bij het aantreffen van quarantaineorganismen, gelden deze overeenkomsten niet en moet de teler contact opnemen met het FAVV. Mochten de BKD of Naktuinbouw bij de kwaliteitskeuring van percelen in Vlaanderen een quarantaineorganisme aantreffen, dan melden zij dit eveneens aan de FAVV.

Nederlandse telers met percelen in Vlaamse gemeenten grenzend aan Nederland die kiezen om deze percelen door het Departement Landbouw en Visserij te laten keuren, moeten zowel bij het Departement Landbouw en Visserij als bij het FAVV hun percelen aangeven.

Departement Landbouw en Visserij

Meest recent

Meest recent