Startpagina Akkerbouw

Equivalente maatregel ‘wintergranen na nitraatgevoelige hoofdteelten’ aangeven in verzamelaanvraag kan tot 31 oktober

Wie de equivalente maatregel ‘wintergranen na nitraatgevoelige hoofdteelten’ toepast, krijgt van de Mestbank uitstel tot 31 oktober 2021 om de percelen aan te duiden in de verzamelaanvraag. Die beslissing geeft landbouwers meer flexibiliteit om de nateelten in te plannen waarmee ze hun doelareaal willen realiseren.

Leestijd : 3 min

Landbouwers moeten in uitvoering van MAP 6 op percelen in gebiedstype 2 en 3 een aantal gebiedsgerichte maatregelen toepassen om de waterkwaliteit te verbeteren. Door equivalente maatregelen toe te passen, kunnen de landbouwers de doelstellingen van de gebiedsgerichte maatregelen op een andere manier behalen. Half februari maakte de Mestbank deze 4 equivalente maatregelen voor 2021 bekend: niet-nitraatgevoelige hoofdteelten op 80% van het bouwland, wintergranen na nitraatgevoelige hoofdteelten, inzaai onbeteelde stroken en afvoer oogstresten.

Aanvraagprocedure

De aanvraagprocedure voor de 4 equivalente maatregelen bestaat uit 2 stappen:

1) Aanvraag op het Mestbankloket: landbouwers die een equivalente maatregel willen toepassen, moeten uiterlijk op 30 april 2021 op het Mestbankloket een aanvraag doen van de equivalente maatregel via de rubriek ‘Aanvragen’. Door de aanvraag te doen, verklaart de landbouwer zich akkoord met de voorwaarden voor de equivalente maatregel. Als de landbouwer kiest voor verschillende equivalente maatregelen, moet hij voor elke maatregel apart een aanvraag indienen op het Mestbankloket.

2) Percelen aanduiden in de verzamelaanvraag: dat moeten de landbouwers ten laatste doen op:

- 30 april voor de equivalente maatregelen ‘afvoer oogstresten’ en ‘inzaai onbeteelde stroken’

- 31 oktober voor de equivalente maatregel ‘wintergranen na nitraatgevoelige hoofdteelten’. Voor de equivalente maatregel ‘wintergranen na nitraatgevoelige hoofdteelten’ is er dus een verlenging van de periode voor het aanduiden, wijzigen of afmelden van percelen in de verzamelaanvraag, ten opzichte van eerdere communicatie.

Voor de equivalente maatregel ‘niet-nitraatgevoelige hoofdteelten op 80% van het bouwland’ moeten geen percelen in de verzamelaanvraag aangeduid worden.

Wat als een landbouwer een equivalente maatregel aanvraagt maar niet toepast?

Zodra de uiterlijke datum voor het aanduiden van een equivalente maatregel op perceelsniveau overschreden is (30 april of 31 oktober), moet de landbouwer de voorwaarden van die equivalente maatregel naleven op de aangeduide percelen. Als hij dat niet doet, kan hij in 2022 geen equivalente maatregelen toepassen, zelfs als hij in 2021 zijn doelareaal behaalt.

Maximaal één equivalente maatregel per perceel

Een landbouwer kan kiezen voor meerdere equivalente maatregelen maar hij kan op een perceel slechts 1 equivalente maatregel toepassen.

Na 30 april kan de landbouwer in de verzamelaanvraag zijn keuze voor een equivalente maatregel op perceelsniveau niet meer wijzigen in een andere equivalente maatregel. Hij kan tot 31 oktober wel nog:

- de equivalente maatregel ‘wintergranen na nitraatgevoelige hoofdteelten’ aanduiden op percelen waarvoor nog geen andere equivalente maatregel werd aangeduid.

- de keuze voor de equivalente maatregel ‘wintergranen na nitraatgevoelige hoofdteelten’ verwijderen.

Voorbeeld: een landbouwer vraagt uiterlijk 30 april zowel de equivalente maatregel ‘afvoer oogstresten’ als de equivalente maatregel ‘wintergranen na nitraatgevoelige hoofdteelten’ aan op het Mestbankloket. Als de landbouwer op 30 april voor bepaalde percelen de keuze maakt om de equivalente maatregel ‘afvoer oogstresten’ toe te passen dan kan hij nadien die keuze niet meer wijzigen naar de equivalente maatregel ‘wintergranen na nitraatgevoelige hoofdteelten’. Hij kan immers voor de equivalente maatregel ‘afvoer oogstresten’ na 30 april de aangeduide percelen niet meer schrappen en er mogen geen 2 equivalente maatregelen op hetzelfde perceel aangeduid worden. Hij kan na 30 april uiteraard ook geen bijkomende percelen meer aanduiden voor de equivalente maatregel ‘afvoer oogstresten’.

Meer info

Op de VLM-website vindt u gedetailleerde informatie over de voorwaarden van de equivalente maatregelen, de aanvraagprocedure, de mogelijke combinaties van equivalente maatregelen en de sancties en gevolgen bij niet-naleving.

Lees ook in Akkerbouw

Sorghum als alternatief voor maïs bij lange droogte

Akkerbouw Sorghum, ook wel bekend als sorgo, wordt momenteel vooral in de Verenigde Staten geteeld, maar wereldwijd groeit het areaal nog elk jaar. Door de droogte en hitte van de voorbije zomer groeit bij ons en in onze buurlanden de interesse in deze droogtetolerante graansoort. Dat bleek op een uiteenzetting over sorghum op de vakbeurs Space in Rennes.
Meer artikelen bekijken