Aandacht voor bio en innovatie

Innovatie is een belangrijk thema volgens minister Ben Weyts.
Innovatie is een belangrijk thema volgens minister Ben Weyts. - Foto: Vives

Volgens Ben Weyts, Vlaams minister van Onderwijs, zijn de meeste studierichtingen arbeidsmarktgericht. “Het landbouwonderwijs bestaat dus uit heel wat verschillende studierichtingen met verschillende einddoelen. We kunnen stellen dat bijvoorbeeld aspecten van biologische landbouw in min of meerdere mate, vaak afhankelijk per school, aan bod komen in de concrete lespraktijk.”

Daarnaast is innovatie ook een belangrijk thema voor minister Ben Weyts.

“Ook de landbouwsector is betrokken partij bij de opmaak van de beroepskwalificaties, waarbij uitdagingen als biologische land- en tuinbouw, slimme technologie en korte keten aanleiding kunnen geven tot aantrekkelijke opleidingen die mogelijks nieuwe doelgroepen kunnen aanspreken. Concrete, thematische lessenpakketten zijn dan ook meer dan welkom om leerkrachten te ondersteunen om de nieuwe evoluties bij te brengen aan hun leerlingen, zeker als die in samenspraak tussen de sector en leerkrachten worden opgemaakt.” Onder meer om deze reden werd InnoVET geïnitieerd: InnoVET staat voor innovatieve opleidingen in Vocational Education and Training (VET). “Het project richt zich op scholen voor beroepssecundair en technisch secundair onderwijs.”

LV

Meest recent

Meest recent