Startpagina Onderwijs

Aandacht voor bio en innovatie

De Green Deal is het plan van de Europese commissie om Europa tegen 2050 klimaatneutraal te maken. Ook voor de landbouw wordt hierin een prominente rol weggelegd. In de commissie Landbouw vroeg Alexander Claeys, voorzitter van BioForum, eerder aandacht voor bio en de generatie leerlingen die nu op de schoolbanken zit. Met een hoger aanbod van biolandbouw in de lespakketten van het landbouwonderwijs wordt het halen van die doelstelling (25% bioproductie) haalbaar.

Leestijd : 1 min

Volgens Ben Weyts, Vlaams minister van Onderwijs, zijn de meeste studierichtingen arbeidsmarktgericht. “Het landbouwonderwijs bestaat dus uit heel wat verschillende studierichtingen met verschillende einddoelen. We kunnen stellen dat bijvoorbeeld aspecten van biologische landbouw in min of meerdere mate, vaak afhankelijk per school, aan bod komen in de concrete lespraktijk.”

Daarnaast is innovatie ook een belangrijk thema voor minister Ben Weyts.

“Ook de landbouwsector is betrokken partij bij de opmaak van de beroepskwalificaties, waarbij uitdagingen als biologische land- en tuinbouw, slimme technologie en korte keten aanleiding kunnen geven tot aantrekkelijke opleidingen die mogelijks nieuwe doelgroepen kunnen aanspreken. Concrete, thematische lessenpakketten zijn dan ook meer dan welkom om leerkrachten te ondersteunen om de nieuwe evoluties bij te brengen aan hun leerlingen, zeker als die in samenspraak tussen de sector en leerkrachten worden opgemaakt.” Onder meer om deze reden werd InnoVET geïnitieerd: InnoVET staat voor innovatieve opleidingen in Vocational Education and Training (VET). “Het project richt zich op scholen voor beroepssecundair en technisch secundair onderwijs.”

LV

Lees ook in Onderwijs

Ondersteun duaal leren via bestaande aanbieders, niet via de RTC’s

Actueel Het takenpakket van de Regionale Technologische Centra (RTC’s) uitbreiden met het ondersteunen van duaal leren is geen goede zaak. Wend de voorziene middelen aan om de huidige aanbieders en ondersteuners van duaal leren te versterken. Dat adviseert de SALV in het kader van het voorontwerp van programmadecreet ter aanpassing van de begroting voor 2023.
Meer artikelen bekijken