Uitbraak van hoogpathogene vogelgriep bij vogelhandelaar in Waregem

In de tijdelijke bufferzone (3km) rond de pluimveehandel dienen pluimvee en de andere vogels in de stallen, gebouwen of hokken opgesloten te worden. Het verplaatsen van alle pluimvee, andere vogels en broedeieren is verboden (doorvoer doorheen de zone is wel toegelaten).
In de tijdelijke bufferzone (3km) rond de pluimveehandel dienen pluimvee en de andere vogels in de stallen, gebouwen of hokken opgesloten te worden. Het verplaatsen van alle pluimvee, andere vogels en broedeieren is verboden (doorvoer doorheen de zone is wel toegelaten). - Foto: LBL

In de rest van het land worden geen nieuwe maatregelen genomen. De voorziene versoepelingen voor professionele bedrijven wordt voorlopig wel uitgesteld.

Vogelgriepvirus nog niet volledig verdwenen

Deze besmetting toont aan dat het vogelgriepvirus nog niet volledig verdwenen is in België en dat alle pluimveehouders nog steeds voorzichtig moeten zijn. Sinds 12 maart hebben de meer dan 50 geteste dode wilde vogels steeds negatief getest op het vogelgriepvirus.

Hieruit blijkt dat het risico op besmetting via wilde vogels laag genoeg blijft om geen bijkomende maatregelen in de rest van het land te hoeven nemen. Wel wil het FAVV nogmaals benadrukken dat particuliere houders in België hun pluimvee binnen eten en drinken moeten geven.

Oproep tot waakzaamheid van houders die pluimvee hebben aangekocht op markten (in de provincies Henegouwen, Waals-Brabant en Noord-Frankrijk).

Op 7 marktplaatsen werd vogels – waaronder eenden – verkocht die afkomstig zijn van de getroffen handelaar.

Het gaat om volgende markten: La Louvière, Zinnik, Waver, Péruwelz, Binche, Charleroi en Gognies-Chaussée (Frankrijk).

Particulieren die hier dieren hebben aangekocht moeten waakzaam zijn en hun dierenarts contacteren wanneer er klinische symptomen (ademhalingsproblemen, sinusitis, tranende ogen, opgezwollen kop met dikke en blauwe kam en lellen, legdaling, sufheid, gebrekkige eetlust, sterfte,…) optreden.

Tijdelijke bufferzone van 3km wordt ingesteld rond de haard

In de tijdelijke bufferzone (3km) rond de pluimveehandel dienen pluimvee en de andere vogels in de stallen, gebouwen of hokken opgesloten te worden. Het verplaatsen van alle pluimvee, andere vogels en broedeieren is verboden (doorvoer doorheen de zone is wel toegelaten).

Bovendien moet elke professionele pluimveehouder binnen de 24 uur, en elke inwoner met pluimvee of vogels binnen de 48 uur, een inventaris opmaken waarin aangegeven wordt hoeveel dieren er per soort gehouden worden.

Het FAVV volgt de situatie in België op de voet en heeft op regelmatige basis overleg met andere lidstaten en de Europese overheden.

LV-FAVV

Meest recent

Meest recent