Hoe de onkruidbestrijding in aardappelen aanpakken?

In de aardappelteelt blijft een vooropkomsttoepassing de strategie om onkruid te bestrijden. Helaas zitten de weersomstandigheden niet altijd mee.
In de aardappelteelt blijft een vooropkomsttoepassing de strategie om onkruid te bestrijden. Helaas zitten de weersomstandigheden niet altijd mee. - Foto: TD

Eens te meer werd duidelijk dat ideale weersomstandigheden een cruciale rol spelen, naast een goede rugopbouw en kennis van de onkruiden die voorkomen op een perceel.

Toepassingen in naopkomst bieden enkel wat correctiemogelijkheden, want er zijn maar enkele middelen erkend hiervoor, die bovendien maar een deel van de onkruiden aanpakken.

Probleemonkruiden

De omstandigheden van vorig jaar lieten eens te meer duidelijk blijken dat melganzenvoet en doornappel echte probleemonkruiden zijn in aardappelen. Maar ook zwarte nachtschade, varkensgras, perzikkruid, zwaluwtong, kleefkruid, bingelkruid en sporadisch duivenkervel zijn niet zo gemakkelijk te bestrijden.

Bij aanwezigheid van melganzenvoet zijn de actieve stof aclonifen (Challenge, Novitron DAMtec, Stallion, Gofor) of pendimethalin (Stomp Aqua) aangewezen. Bij perzikkruid hebben Stallion en Stomp Aqua een goede werking, maar ook Artist, Centium, Challenge, Gofor, Metric en Novitron DAMtec scoren vrij goed op dit onkruid.

In naopkomst en op jong perzikkruid scoort ook Sencor goed. Voor zwartenachtschade zijn we vooral aangewezen op Centium, Stallion, Stomp Aqua of Defi. In naopkomst valt dit onkruid niet meer te bestrijden.

Voor zwaluwtong is vooral Proman aangewezen of de combinatie van Centium met Challenge of Novitron DAMtec. Varkensgras wordt het best bestreden met de actieve stof clomazone (Centium, Metric en Stallion) ofwel met Proman of Stomp Aqua.

Voor hanenpoot zijn vooral Proman, Artist, Tavas en Gofor op hun plaats, of Titus in naopkomst. Tegen doornappel blijken Artist en Sencor een behoorlijke werking te hebben, maar ook Centium, Gofor, Proman en Stomp Aqua bieden mogelijkheden.

Tijdstip van behandelen

Idealiter gaan we kort vóór de opkomst op goed bezakte ruggen behandelen. In de praktijk zal echter een compromis gezocht moeten worden tussen voldoende bezakte ruggen enerzijds en gunstige weersomstandigheden (windstil weer, neerslag na de toepassing) anderzijds. Uit ervaring blijkt immers dat de ideale momenten vaak schaars zijn.

Bijna alle middelen hebben een voldoende lange nawerking en meestal zien we na een regenbui de onkruiden opnieuw verdwijnen, zeker na gebruik van Centium of Challenge.

Houd er rekening mee dat sommige producten remming of verkleuring kunnen geven als ze te kort voor opkomst toegepast worden. Enkel Artist, Defi, Proman en Sencor kunnen veilig tot bij opkomst ingezet worden.

Middelen als Centium, Challenge, Gofor, Novitron DAMtec, Stomp Aqua en in het bijzonder Tavas dienen minimaal 5 dagen voor opkomst toegepast te worden om remming en/of verkleuring te vermijden. Respecteer zeker deze termijn als je meerdere middelen combineert, zo niet kan de gewasremming vrij uitgesproken zijn.

Bovenstaande onkruiden

Indien bij de toepassing voor opkomst al kleine onkruiden boven staan, kunnen deze afgebrand worden door een contactmiddel toe te voegen. Hiervoor beschikken we enkel nog over producten op basis van pyraflufen-ethyl (Gozai, Kabuki, Ramox), die we ook kennen van de loofdoding. Let wel, ook de bovenstaande aardappelen worden bij deze toepassing afgebrand, maar komen nadien wel terug boven. Er geldt tevens een beperking op de totale dosis per seizoen (= som van onkruidbestrijding én loofdoding): voor producten op basis van pyraflufen-ethyl geldt dat maximaal 1,6 l handelsproduct per teelt mag gebruikt worden.

Rasgevoeligheid

Let bij het gebruik van de actieve stof metribuzin ook op de rasgevoeligheid: naast Sencor betreft dit ook de middelen Artist, Metric en Tavas! Van de rassen Frieslander, Innovator en VR808 is bekend dat ze zéér gevoelig zijn. Ook enkele meer recente rassen zoals Artemis, Babylon, Bricata, Excellency, Ivory Russet, en Levinata zijn gevoelig bij toepassing in vooropkomst.

Bij frequent geteelde rassen zoals Bintje, Challenger, Daisy, Fontane, Lady Anna, Lady Claire, Magnum, Markies en Royal kan metribuzin zonder problemen.

Bij een aantal rassen kan Sencor in vooropkomst zonder problemen gebruikt worden, maar kan er soms in naopkomst remming gezien worden (bij ongunstige omstandigheden). Voorbeelden hiervan zijn Agria, Alverstone Russet, Avalanche, Jelly, Nicola, Lady Rosetta en Virginia. Informeer bij nieuwe rassen of het ras al dan niet gevoelig is.

Grassen

Grassen kunnen in aardappelen na opkomst bestreden worden in het 3-6 bladstadium met specifieke graminiciden als o.a. Agil, Centurion, Focus Plus, Pantera, Select Prim en Targa Prestige. Houd hierbij rekening met de wachttijd van deze grassenmiddelen, die naargelang het product varieert van 30 tot 60 dagen.

Nieuwe erkenningen

Vanaf dit seizoen beschikken we over een nieuw product, namelijk Gofor (of ook Dalupe). Dit is een SC-formulering van 2 bekende actieve stoffen, namelijk 150 g/l flufenacet (uit Artist) en 450 g/l aclonifen (uit Challenge). De erkende dosis is 2 l/ha, wat overeenkomt met 1,5 l Challenge en 1,25 kg Artist. Gezien het product geen metribuzin bevat, kan het op alle rassen ingezet worden, wel liefst 7 dagen voor de opkomst.

Deze combinatie werkt goed op diverse onkruiden, maar schiet tekort op varkensgras, zwarte nachtschade en haagwinde.

Middelenkeuze

Bij het samenstellen van het schema dienen de middelen gekozen te worden in functie van de te verwachten onkruiden. Daarnaast speelt in de praktijk ook vaak de afweging om al dan niet aclonifen in te zetten (risico op indirecte driftschade) en ook of het ras al dan niet gevoelig is voor metribuzin.

Mogelijkheden in naopkomst

In België zijn 3 actieve stoffen erkend in naopkomst: rimsulfuron (Titus), metribuzin (o.a. Sencor) en clomazon (o.a. Centium). Voor Centium betreft het een uitbreiding van de vooropkomsterkenning: toepassing mag tot de aardappelen 10 cm hoog zijn.

In de praktijk echter resulteert Centium echter bij te late vooropkomst toepassing en in naopkomst in verkleuring van het aardappelgewas. Titus en Sencor blijven dan ook de enige middelen die probleemloos kunnen ingezet worden eenmaal de aardappelen boven staan. Om voldoende resultaat te boeken, moeten ze zo vroeg mogelijk gespoten worden op kleine onkruiden.

Titus in naopkomst heeft een eerder beperkt spectrum: het werkt niet op zwarte nachtschade of varkensgras en heel matig op bingelkruid en melganzenvoet. Er is wel een goede werking op muur, koolzaad, kamille en herderstasje.

Een mengeling van Sencor + Titus en uitvloeier zal matig reageren op bingelkruid, melganzenvoet en honds-peterselie en werkt niet op zwarte nachtschade. Zeker voor Sencor is het belangrijk om op jonge onkruiden te spuiten.

Kürt Demeulemeester, Inagro

Meest recent

Meest recent