Verkorting van de zaaiperioden na toepassing van terbuthylazin

De MRL’s van terbuthylazin zijn herzien.
De MRL’s van terbuthylazin zijn herzien. - Foto: TD

Er zijn enkele aanpassingen doorgevoerd om de gevolgen van deze beperking te beperken. De wachttijd voor het inzaaien van de belangrijkste gewassen die bestemd zijn voor veevoeder, is namelijk korter geworden.

Om overschrijding van de nieuwe MRL's op bepaalde gewassen na de behandeling van maïs met een van deze producten te voorkomen wordt er verzocht op het volgende te letten:

In geval van herinzaai

Maïs, miscanthus, sorghum, luzerne, alsmede groenbemesters en intergewassen (niet bestemd voor voeding of vervoedering) kunnen zonder wachttijd worden gezaaid, aangezien zij geen gevaar voor overschrijding van residu opleveren.

Na de maïsoogst

- De hierboven vermelde gewassen kunnen uiteraard zonder wachttijd worden gezaaid.

- Bieten, aardappelen, granen,cichorei, grasland-weiland en raaigras, wortel- en knolgewassen (rode bieten, wortelen, pastinaken, knolselderij, radijs, raap, schorseneren, koolraap, mierikswortel, enz.), wortelpeterselie en wortelkervel mogen alleen worden ingezaaid als de behandeling met terbuthylazin ten minste 120 dagen eerder is uitgevoerd.

- Voor alle andere gewassen moet nu een periode van 12 maanden in acht worden genomen tussen de behandeling met terbuthylazin en het inzaaien of planten ervan.

Om de aanwezigheid van residuen in niet-conforme hoeveelheden te voorkomen, wordt de gebruikers verzocht deze wijzigingen onmiddellijk toe te passen, zelfs indien de etiketten van de producten op de markt nog niet aangepast zijn.

Meest recent

Meest recent