Dilemma: gras maaien of niet?

De beperkte grasgroei zet landbouwers voor een dilemma om al dan niet te gaan maaien.
De beperkte grasgroei zet landbouwers voor een dilemma om al dan niet te gaan maaien. - Foto: TD

Momenteel meten de medewerkers van het Landbouwcentrum voor Voedergewassen (LCV) slechts tussen de 2 en 3 ton droge stof per ha op het veld. Eigenlijk een te magere oogst om al te gaan maaien.

Net nu groei

Bovendien is door de grote bladmassa de fotosynthese en dus ook de groei net nu maximaal. Door de droogte en de koude bevat het gras veel suiker maar weinig eiwit. Als het gaat regenen is het de vraag of de bodem nog voldoende lang stikstof levert om dit eiwitgehalte nog te doen stijgen zonder dat de verteerbaarheid te sterk daalt.

Dilemma

Evenveel argumenten om al wel te maaien dan om nog te wachten dus. En dan hebben we nog niet over de weersvoorspelling zelf gesproken.

LCV

Meest recent

Meest recent