Startpagina Actueel

Boerenbond en ABS zijn boos dat landbouw wéér strengere normen krijgt opgelegd dan de industrie

Voor de Vlaamse regering is 1 kilo stikstof niet gelijk aan... 1 kilo stikstof. In de tijdelijke stikstofregeling krijgt de landbouw het weer hard te verduren. De beoordeling voor de uitstoot van landbouw (NH3) is strenger dan de uitstoot van de industrie (NOx). Boerenbond en ABS vragen zich luidop af of zo’n visie zal standhouden voor een rechter.

Leestijd : 4 min

Een arrest van de Raad voor Vergunningsbetwisting haalde in februari het voorlopig stikstofkader uit 2016 onderuit, dat werkte met een minimumdrempel van 5 % waaronder vergunningen die zorgen voor extra uitstoot mogelijk waren. De Raad oordeelde dat Vlaanderen de voorbije jaren te veel ammoniakuitstoot vergunde zonder de impact op onze waardevolle natuurgebieden voldoende in rekening te brengen.

Discussie in regering

De voorbije weken werd in de schoot van de Vlaamse regering dan ook een harde discussie gevoerd over een tijdelijke stikstofregeling die noodzakelijk was om een vergunningsstop te voorkomen. Tegen eind dit jaar wordt dan een definitieve regeling verwacht. Vorig weekend kwam er dan de spreekwoordelijke witte rook uit de schouw van het kabinet van Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA).

Voor vergunningsaanvragen die leiden tot ammoniakuitstoot (NH3), vooral in de intensieve veeteelt en mestverwerking, bepaalt de instructie dat elke individuele aanvraag via een Passende Beoordeling (!?) moet aantonen dat er geen significant negatief effect is op de omliggende natuur. De drempel ligt hier dus op 0 %.

Hendrik Vandamme (ABS) en Sonja De Becker (Boerenbond).
Hendrik Vandamme (ABS) en Sonja De Becker (Boerenbond). - Foto: LBL

Voor de uitstoot van NOx, vooral in de industrie- en transportsector, is de minimumdrempel 1 %. “Projecten met minder dan 1 % extra belasting van de stikstofwaarden kunnen worden goedgekeurd”, stelt Vlaams minister Zuhal Demir.

Boerenbond vindt dat de tijdelijke stikstofregeling te streng is voor landbouw, te soepel voor industrie. “Voor Boerenbond is het cruciaal dat bedrijven waarvan de vergunningen recent afliepen of binnenkort aflopen hun bedrijfsvoering verder kunnen zetten”, reageert Sonja De Becker, voorzitter Boerenbond.

Wat met rechtszekerheid?

“Minister Demir heeft alle instrumenten in handen om Nederlandse toestanden in Vlaanderen te vermijden en in deze overgangsperiode een redelijk beleid te voeren. De rechtszekerheid staat voor ons voorop. De rekening van het stikstofprobleem kan niet alleen door de landbouwsector worden betaald.”

“De stikstofproblematiek is het gevolg van hoe we hier met z’n allen wonen, leven en werken en wordt veroorzaakt door een optelsom van emissies, van alle mogelijke bronnen, individueel toewijsbaar of niet, uit het buitenland en in Vlaanderen.”

“Een kilo stikstof is een kilo stikstof, of die nu van een stal of van een fabriek komt. Benieuwd of een dergelijke benadering voor de rechter zal standhouden. En of deze instructie wel de beloofde rechtszekerheid biedt”, aldus Sonja De Becker, die hoopt om in de komende maanden volop en volwaardig bij de voorbereiding van de definitieve regeling betrokken te worden.

“Een definitieve PAS die niet blokkeert, maar oplossingen biedt en zowel rechts- als bestaanszekerheid geeft aan de familiale land- en tuinbouw in Vlaanderen. De stikstofbelasting moet inderdaad dalen, maar niet ten koste van onze sector. Die antwoorden zullen er niet komen door de sector elke dag vanuit een eenzijdig perspectief te viseren”, besluit Sonja De Becker.

“Blijkbaar weegt een industriële stikstofbom minder zwaar op de balans van de Vlaamse regering dan die uit landbouw”, reageert ABS-voorzitter Hendrik Vandamme op de tijdelijke stikstofregeling. “We hadden gehoopt dat alle aanvragen voor nieuwe NOX- of NH3-bronnen tijdelijk ‘on hold’ zouden worden gezet en om vergunningen die dreigen te vervallen, tijdelijk te verlengen. We betreuren dat onze visie en onze niet wordt gehoord.”

Volgens Algemeen Boerensyndicaat heeft het gemaakte onderscheid in de beoordeling van de mogelijke impact op natuurwaarden tussen de verschillende vormen van stikstofuitstoot grote gevolgen. “Het hypothekeert niet alleen de toekomst van de landbouw, maar eveneens van industriële niet-landbouwactiviteiten. Nu wordt ruimte gecreëerd voor grootschalige industriële projecten, ten nadele van landbouwactiviteiten, die misschien veel minder stikstof uitstoten.”

Wat is een ‘passende beoordeling’? “De adviserende ambtenaren krijgen eigenlijk vrij spel om een dossier al dan niet te laten vergunnen. Dat bevordert de rechtszekerheid niet en leidt tot een vertraagde en willekeurige vergunningsverlening.”

Ook voor mestbeleid

Tenslotte betreurt het ABS dat aan deze ministeriële instructie ook beleid wordt gekoppeld uit andere domeinen. “Zoals bijvoorbeeld het mestbeleid. Echt tijdelijk is deze instructie dus niet. Dit gekoppeld beleid is immers een duidelijke voorafname op mogelijke wijzigingen aan het Mestdecreet, waarover nog volop overleg loopt”, stelt ABS-voorzitter Hendrik Vandamme.

“Dergelijke mogelijke aanpassingen moeten voor het Algemeen Boerensyndicaat deel uitmaken van een volwaardig flankerend beleid dat mee uitgewerkt moet worden bij de opmaak van een definitief regelgevend kader voor het stikstofbeleid en past absoluut niet in een tijdelijke regeling. We eisen en herhalen onze vraag om nog dit jaar tot een weloverwogen en doorgerekende definitieve stikstofregeling te komen waarmee eindelijk rechtszekerheid kan geboden worden aan de landbouwsector”, besluit ABS-voorzitter Hendrik Vandamme.

Lieven Vancoillie

Lees ook in Actueel

Prijsverhogingen helpen Greenyard aan extra omzet

Economie Greenyard heeft zijn omzet in de eerste negen maanden van het boekjaar met 12,2% opgekrikt tot 3,7 miljard euro. Het groenten- en fruitbedrijf zit daarmee naar eigen zeggen op schema om in het hele boekjaar, dat loopt tot eind maart, een omzet van 4,9 miljard euro te halen.
Meer artikelen bekijken