Startpagina Akkerbouw

Vooral gele roest en bladseptoria opvolgen

Het Landbouwcentrum Granen (LCG) meldde vorige week dat vooral gele roest en bladseptoria in wintertarwepercelen goed opgevolgd moet worden.

Leestijd : 1 min

Vorige week werd meegegeven dat de meeste van de door LCG opgevolgde percelen wintertarwe zich in het stadium ‘2de knoop’ bevindt. 9% van de tarwe zit al in het stadium ‘3de knoop’. 16% van de tarwe heeft het stadium ‘2de knoop’nog niet bereikt. Ondertussen evolueert het we snel op het veld.

Gele roest werd begin deze maand waargenomen bij 8 van de 25 waarnemingspercelen van het LCG. Bij de meeste percelen was toen de aantasting beperkt. Bij 2 percelen was de behandelingsdrempel bereikt. Gevoelige rassen worden best goed opgevolgd nu de temperatuur en neerslag toenemen.

Bladseptoria is op bijna alle waarnemingspercelen aanwezig, maar nog niet in die mate dat er behandeld moet worden. Dit moet wel verder worden opgevolgd nu de neerslag toe nam.

Oogvlekkenziekte werd op 1 perceel in zeer beperkte mate waargenomen. Na het stadium ‘tweede knoop’ is een behandeling nog weinig efficiënt.

Meeldauw werd opnieuw waargenomen bij 2 percelen. Hier blijft de aantasting voorlopig zeer beperkt.

Bruine roest werd tot op vorige week nergens waargenomen.

LCG

Lees ook in Akkerbouw

Meer artikelen bekijken