Startpagina Fruit

Premier De Croo bezoekt aardbeiteler: “De steunmaatregelen hielpen ons de coronacrisis doorstaan.”

Premier Alexander De Croo (Open Vld) bezocht vandaag, 8 juni, aardbeiteler Raf Quirijnen uit Loenhout. Hij gaf, samen met Boerenbondvoorzitter Sonja De Becker de premier een rondleiding op zijn bedrijf met speciale aandacht voor tewerkstelling en veiligheid op het werk in coronatijd. “Zonder maatregelen was het veel moeilijker geweest om aan seizoensarbeiders te geraken”, vertelt hij.

Leestijd : 4 min

De aardbeisector blaakt van ondernemerschap, maar die heeft net als nagenoeg alle andere sectoren zijn aandeel aan corona-uitdagingen gehad. Eerste minister Alexander De Croo erkent dat de aardbeiteelt een belangrijke sector is in Vlaanderen. “De aardbei is niet alleen een lekkernij om zelf van te genieten, maar ook een belangrijk exportproduct. En dat is met dank aan de passie en het ondernemerschap van de vele telers. Ook zij werden tijdens corona op de proef gesteld.” Hij geeft aan trots te zijn op de aardbeisector tijdens de barre tijden. “We zijn een land met weinig plaats, met vaak zeer strenge regels en arbeid relatief duur is. Maar we bleven op wereldtopniveau werken. Als je in die omstandigheden wereldtop bent, dan betekent dat dat we zeer goed en productief zijn. Dat is ook kenmerkend voor onze land- en tuinbouw: dat ze steeds zoeken naar productiviteit en het steeds beter willen doen. Dat wil ook zeggen dat we gebruik maken van digitalisering en we duurzamer gaan werken.”

Reden genoeg om als federale regering bij te springen met steunmaatregelen. “Bijvoorbeeld om te zorgen voor helpende handen in de fruitteelt door het aantal dagen gelegenheidsarbeid te verdubbelen”, geeft de eerste minister mee. Door die ondersteunende maatregelen doorheen de coronapandemie kon de sector blijven verder werken en heeft men toch schade kunnen vermijden.

Steunmaatregelen voor een arbeidsintensieve teelt

Voldoende arbeidskrachten voorzien in de land- en tuinbouwsector was en is bepalend om de werkzaamheden en de oogst op de bedrijven in goede banen te leiden. Het vinden van voldoende handen was met name in de zeer arbeidsintensieve aardbeiteelt in coronatijd meer dan ooit cruciaal. De Croo ondervindt door de rondleiding het arbeidsintensieve karakter van de teelt: “Ik merkte een combinatie van hoogtechnologische snufjes, zoals het gebruik van warmtekrachtkoppeling en natuurlijke bestrijding van ziekten, maar anderzijds zie ik dat er nog zeer veel manueel gebeurt. Het telen – en dan vooral het plukken – van aardbeien is zeer arbeidsintensief. Bovendien is er goede kennis van nodig. Technologie is op een bepaald moment een evidentie voor iedereen. Volgens mij is het de toekomst om technologie met het menselijke te combineren.”

Ook Raf Quirijnen had in het begin van de coronatijd schrik van hoe het verder moest met het bedrijf. Die bestaat uit 6 ha glasserres, waarin hij van eind februari tot nieuwjaar de aardbeirassen Elsanta en Sonata kweekt. Zijn afzet gebeurt via de coöperatie Hoogstraten. “De aardbei is een dagproduct, dat moet op tijd geoogst worden, en niet te lang blijven hangen. De steunmaatregelen waren heel welkom.”

Veilig werken, met voldoende arbeidskrachten

Boerenbondvoorzitter Sonja De Becker apprecieert de diverse maatregelen die de federale regering trof om de tewerkstelling in de sector te garanderen. “Denk bijvoorbeeld maar aan de regelgeving rond grenscontroles of andere maatregelen om het beschikbare arbeidsaanbod te maximaliseren: het inschakelen van tijdelijk werklozen en asielzoekers voor de werkzaamheden op de land- en tuinbouwbedrijven, de dubbele plukkaart in 2020, het verhoogde quotum van 100 dagen in 2021 …”

Vanuit de sector zelf werd alles op alles gezet om werknemers veilig te laten werken. Initiatieven en maatregelen zoals bijvoorbeeld een continue advisering rond veiligheid, het gebruik van checklists rond coronaveiligheid in verschillende talen op de bedrijven, de beschikbaarheid van 150 containerwoningen die ingezet konden worden bij een eventuele uitbraak op een bedrijf… Het zijn allemaal maatregelen die tot op vandaag verdergezet worden.

Coronacrisis goed doorstaan

Raf geeft aan dat de steunmaatregelen hen goed door de coronacrisis heeft geholpen. “Vooral de verlenging van de plukkaart, mensen die werkloos zijn die komen helpen,... dat hielp ons enorm. helpdeoogst.be vind ik ook een mooie maatregel, maar had ik niet nodig omdat alle seizoensarbeiders al sinds februari op het bedrijf waren. Tot nu toe hebben we de coronacrisis goed doorstaan. Zonder maatregelen was het veel moeilijker geweest om aan seizoensarbeiders te geraken.”

De seizoenarbeiders bij Quirijnen zijn Roemenen. “Het gaat om mensen die jaarlijks terug komen werken op het bedrijf. Het was niet eenvoudig om alles coronaproof te maken: er komt extra werk bij, maar het is allemaal goed gegaan. De arbeiders spreken verschillende talen, maar ook hier hielp Boerenbond ons goed vooruit door alles aan te reiken.”

Raf hoopt daarom ook dat in de toekomst de overheid hen blijft steunen. “Als we deze kwaliteitsvolle aardbeien willen blijven telen is het belangrijk dat we de loonkost laag houden zodanig dat we kunnen concurreren met andere landen, zoals Nederland en Duitsland.We hebben hier Hoogstraatse aardbeien van goede kwaliteit en van goede rassen. Dat is onze kracht en daar moeten we van blijven uitgaan.”

Maatregelen tot eind september

De Croo geeft alvast aan dat de maatregelen die nu nog lopen tot eind september geldig zijn. Dan wordt verder bekeken of er zaken zijn die nog verlengd moeten worden. “Er zullen misschien nog sectoren zijn die eventueel verplicht zijn om maatregelen toe te passen, maar eigenlijk gaan we ervan uit dat we vanaf eind september weer in een normale wereld werken dankzij de vaccinatie.”

Ook over de tijd na september wordt nagedacht om de sector op de rails te houden. “Er loopt nu een discussie over welke maatregelen we moeten nemen om onze economie een impuls te geven; dat we duurzamer worden, dat we beter digitaliseren, dat we meer mensen aan de slag krijgen,... maar dat is dan al meer een economische transformatie die je moet doen.”

Marlies Vleugels

Lees ook in Fruit

Meer artikelen bekijken