Bestuurswissel bij Seed@bel, de Belgische federatie van de zaaizaadsector

Foto: De kersverse <a href=mailto:Seed@bel>Seed@bel</a> voorzitter Joris Vanmeirhaeghe (links) en de nieuwe <a href=mailto:Seed@bel>Seed@bel</a> manager Marc Ballekens (rechts) heffen het glas op een succesvolle toekomst van de zaaizaadsector.
Foto: De kersverse Seed@bel voorzitter Joris Vanmeirhaeghe (links) en de nieuwe Seed@bel manager Marc Ballekens (rechts) heffen het glas op een succesvolle toekomst van de zaaizaadsector. - Foto: Seed@bel

Tijdens dezelfde vergadering werd Marc Ballekens meteen aangesteld als eerste manager van Seed@bel. Ondervoorzitters worden Bruno Dewulf alsook Esther Monard, die voorheen reeds ondervoorzitter was. Tenslotte blijft Kristiaan Van Laecke secretaris-generaal van Seed@bel.

Over Seed@bel

Seed@bel is de Belgische federatie van de zaaizaadbedrijven. Seed@bel telt 25 leden zaadbedrijven. Dit zijn deels Belgische bedrijven, deels bedrijven die internationaal actief zijn. Seed@bel heeft een gedecentraliseerde werking met 6 verschillende secties afhankelijk van het landbouwgewas, nl. de secties maïs, zaaigranen, groenvoeders, suikerbieten, tuinbouwgewassen en Intellectual property. Deze laatste sectie behartigt de belangen van de plantenveredelaars en handelt vooral over licentierechten en nieuwe technologieën die gepaard gaan met de introductie van nieuwe genetica. De zetel en het secretariaat van Seed@bel bevindt zich op de eenheid Plant van het ILVO te Melle.

Over Joris Vanmeirhaeghe

Joris Vanmeirhaeghe heeft een lange staat van dienst van meer dan 40 jaar in de zaadsector. Hij startte zijn loopbaan bij het toenmalige Clovis Matton waarna hij actief was als sales manager bij het bedrijf Philip Seeds. Toen Philip Seeds een meer intense samenwerking opstartte met het bedrijf Jorion continueerde Joris Vanmeirhaeghe deze functie. In 2015 werd hij managing director van Jorion-Philip Seeds.

In Seed@bel was Joris Vanmeirhaeghe in het verleden, en nu nog steeds, actief als voorzitter van de sectie groenvoedergewassen en als voorzitter van de werkgroep zaaizaden van VLAM. Dat hij vandaag Algemeen Voorzitter wordt van Seed@bel is een mooie bekroning op zijn rijkgevulde carrière in de zadenbusiness.

Over Marc Ballekens

Marc Ballekens startte eveneens zijn loopbaan bij het toenmalige Clovis Matton. Sinds 2009 was hij actief als directielid bij Limagrain Belgium en meer recent bij Limagrain NW Europa. Eerder dit jaar ruilde Marc Ballekens die baan om kort nadien directeur te worden van het PCLT (Praktijkcentrum voor Land - en Tuinbouw) te Roeselare.

In Seed@bel was Marc Ballekens van 1990 tot 2005 voornamelijk actief in de secties maïs en suikerbieten, alsook in het verleden als voorzitter van de werkgroep zaaizaden van VLAM. Sinds 2005 was hij Algemeen Voorzitter van de Belgische zaadfederatie. Marc Ballekens zal zijn Seed@bel mandaat vanaf 1 september combineren met de PCLT directie.

Seed@bel

Meest recent

Meest recent