Interview met Eric Lauwers, CEO Arvesta: “Duurzaamheid staat hoog op onze agenda”

Eric Lauwers pleit voor een gelijk speelveld:  Producten die we hier niet mogen toepassen, mag je toch niet invoeren.
Eric Lauwers pleit voor een gelijk speelveld: Producten die we hier niet mogen toepassen, mag je toch niet invoeren. - Foto: Arvesta

Eric Lauwers is niet alleen trots op het bedrijf dat hij leidt, maar ook op de landbouwsector. “120 jaar Arvesta is toch wel een mijlpaal. Er zijn niet veel bedrijven met een gelijkaardige omzet in ons land die deze leeftijd bereiken”, vangt Eric Lauwers ons gesprek aan. “Het werd van generatie op generatie doorgegeven, samen met de boeren en tuinders. Vandaag zetten wij deze ambities verder. Meer dan ooit investeren we in de toekomst.” Lauwers spreekt hierbij niet over kleine bedragen... Arvesta heeft niet minder dan 45 miljoen euro langetermijninvesteringen veil om jaarlijks te investeren in mensen, productiesites, innovaties en duurzaamheid. Niet voor niets domineert vooral dat laatste punt het gloednieuwe activiteitenrapport. “Duurzaamheid heeft prioriteit in onze missie. Bovendien koppelen we aan al onze werkpunten in dat kader een concrete tijdslijn vast!” (zie kader)

Stronger Together

Arvesta startte 4 jaar geleden met het Stronger Together-transformatietraject. “We wilden terug aanknopen met groei. Tussen 2012 en 2016 realiseerde de Groep Aveve, de naam die we toen nog droegen, wel 8 overnames, maar geen organische groei. Sindsdien zijn we van een rist aparte entiteiten geëvolueerd naar één bedrijf, één team, één droom; en met succes!”

In 2020 behaalde het bedrijf een geconsolideerde omzet van bijna 1,5 miljard euro en een nettowinst van 29,1 miljoen euro. Op 4 jaar Stronger Together (2016-2020) werd een knappe organische groei van +74% nettowinst gerealiseerd. “Dat was een absolute must”, benadrukt Lauwers. “We werken immers – vooral in de veevoedersector die instaat voor 50% van de omzet – met een winstmarge van slechts 2%. Hieruit moeten we onze middelen puren om vooruitgang te boeken, maar we hebben intussen gebouwd aan onze toekomst en zijn klaar voor verdere investeringen.” Tussen 2017 en 2020 deed Arvesta voor meer dan 155 miljoen langetermijninvesteringen.

“Inzake anorganische groei – overnames dus – mogen we ook trots zijn. Door de overname van het Nederlandse Van der Hoeven zijn we, in combinatie met Hortiplan, echt wel een wereldspeler geworden in de glastuinbouw. Ook de bedrijven Palital (voederadditieven) en het Franse Vaesken passen mooi in onze portefeuille. Let wel, anorganische groei is voor ons geen doel op zich.”

Tevreden medewerkers

Los van het financiële verhaal heeft Eric Lauwers ook veel aandacht voor Arvesta als kenniscentrum voor de land- en tuinbouw. “Mensen maken daarbij het verschil. Arvesta telt intussen 2.000 Experts in the field. 200 medewerkers kwamen erbij door de overnames, maar de voorbije 3 jaar traden er maar liefst 500 nieuwe medewerkers in dienst. Dat gebeurt niet zomaar. De cultuurverandering van de voorbije jaren straal je uit op je medewerkers. Daarom is het belangrijk om te investeren in de toekomst, dus ook in je menselijk kapitaal.” Arvesta investeerde de voorbije jaren enorm in het vereenvoudigen van allerlei interne systemen zoals bij voorbeeld IT, de productiesites, werkmaatschappijen, HR... “De vroegere ‘Groep Aveve’ was fantastisch, maar erg complex, een amalgaam zonder synergie. Met Arvesta gaan we met één verhaal naar de boeren en tuinders.”

2020 en... corona

In een jaarverslag kan men dit jaar natuurlijk niet om corona heen. “Ook hier maakten mensen het verschil, en mogen we onze medewerkers echte Food Heroes noemen”, stelt Lauwers. “Nooit eerder was het zo duidelijk hoe essentieel ons bedrijf is binnen de voedselketen. Iedereen was blij dat onze boeren en tuinders voeding konden blijven aanleveren.”

Corona had weliswaar een impact binnen de verschillende geledingen van het bedrijf. “Internationale projecten, bijvoorbeeld van Hortiplan, werden vertraagd, maar gelukkig niet geannuleerd. De sluiting van de horeca en ook het extreem droge voorjaar remden de groei af binnen onze afdeling Agri-Horti. We zagen wel een groei in het marktaandeel groenten en Cofabel, verdeler van John Deere, behaalde in 2020 een recordomzet. John Deere klom trouwens naar de eerste plaats in het segment zware tractoren (150 pk). Onze Retailafdeling realiseerde zelfs een topjaar (zie kader).

Duurzame innovaties

Zoals aangehaald, is Arvesta meer dan ooit klaar voor de toekomst. Het bedrijf spendeert jaarlijks 45 miljoen euro aan IT, zijn experts en productiesites, maar ook aan innovaties. “Deze innovaties staan veelal in het teken van duurzaamheid en de digitalisering. Het is belangrijk dat wij hierin investeren.”

Eric Lauwers is onder meer trots op het modulaire gotensysteem van Hortiplan: “Hiermee kun je tot 9 keer meer plantjes zetten per vierkante meter, mét minder arbeid, nutriënten en gewasbescherming, en met tot 90% waterrecuperatie. Door de snelle groei zal het aantal projecten verdubbelen. We ambiëren om tegen 2025 een globale waterbesparing te realiseren van ruim 3 miljard l. Van der Hoeven past prima bij dit concept. Het bedrijf bouwde recent nog een 100% duurzame Modul-Air-kas in Australië.”

Ook in de andere sectoren waarin Arvesta actief is, kan het bedrijf mooie realisaties voorleggen. “Stikstof reduceren is een van onze prioriteiten. Via voedermaatregelen bij varkens en pluimvee ambiëren we om 10% minder stikstof uit te stoten tegen 2024. Met de ketenaanpak op rundveebedrijven erbij hopen we zelfs min 15% te realiseren.” Lauwers is ervan overtuigd dat dit zal lukken. “Wij kunnen dat! Wij hebben dat al bewezen bij de vermindering van antibiotica in gemedicineerde voeders. Arvesta gebruikt nu al 80% minder in vergelijking met 2011; de sector realiseert vandaag -69%. We mikken zelfs naar 0% antibiotica in dierenvoer tegen 2028. Dit is 2 jaar sneller dan de ambitie van de sector. We zijn ook pionier inzake de reductie van methaan met het Euroclim-voeder. Dit voeder vermindert de methaanuitstoot tot 30% bij vleesvee en 15% bij melkvee. Dankzij het gebruik van Europese grondstoffen, dus geen overzeese soja, verbetert bovendien de CO2-voetafdruk.”

Arvesta mikt ook op meer transport van grondstoffen via het water.
Arvesta mikt ook op meer transport van grondstoffen via het water. - Foto: Arvesta

Eric Lauwers geeft ons een primeur mee: “Taintstop, ontwikkeld bij Dumoulin, wordt nu ook commercieel uitgerold binnen de voedingsketen. Wanneer je tijdens de laatste 2 weken voor slacht Taintstop voedert aan beren, vermijd je een afwijkende geur in het vlees. Het is een knap diervriendelijk alternatief voor chirurgische of chemische castratie. Het gebruik ervan zit vervat in het lastenboek Le cochon bien-être. Vleeswarenproducent Marcassou zal het Taintstop-vlees vanaf nu ook commercialiseren.”

In de mechanisatiewereld is precisietechnologie al sterk aanwezig. “John Deere zet al sinds 2000 precisielandbouw in. Vandaag doet men op meer dan de helft van de akkerbouwpercelen in België aan precisielandbouw. Dit zorgt voor 10 tot 15% minder input: minder brandstof, arbeid, meststoffen én gewasbeschermingsmiddelen. Ook daar werken we dus hard aan de introductie van duurzame technieken, en aan de verbetering van onze voetafdruk. Momenteel testen we trouwens SMAG, een nieuw digitaal agromanagementsysteem, uit bij 22 boeren. Op basis van alle beschikbare data bezorgen we een all-inplan voor het optimaal gebruik van hun gronden.”

Digitale beurzen

Door corona was 2020 ook het jaar van de eerste digitale beurzen voor Arvesta. “We hebben zowel een digitale beurs georganiseerd in plaats van onze proefveldbezoeken in Neerhespen, als voor de beurs van Libramont en begin dit jaar ter vervanging van Agriflanders.” De landbouwers werden vanop een centraal digitaal platform geleid naar aparte filmpjes en informatie per gekozen sector. “We bereikten niet alleen trouwe klanten, we realiseerden ook nieuwe contacten die we nu verder opvolgen. Tijdens de digitale Agriflanders ontvingen we 3.500 unieke bezoekers, een mooi aantal.” Eric Lauwers bevestigt dat er deze zomer opnieuw een digitale beurs van Libramont wordt georganiseerd. Hij is ervan overtuigd dat de digitale beurzen een plek naast de fysieke beurzen zullen behouden. “Onze boeren evolueren steeds verder mee in de digitale wereld, ze staan veel verder dan sommigen nog steeds pretenderen. De digitale wereld is er. Wij moeten deze implementeren. Het contact met de klant zal naargelang gewenst telefonisch, fysiek nu ook via een videogesprek gebeuren.”

Nood aan gelijk speelveld

Lauwers is trots op de Belgische land- en tuinbouw. Hij maakt zich dan ook druk als het gaat over de CO2-voetafdruk. “De meeste mensen beseffen niet dat wij hier toppers zijn. Wij behoren tot de beste ter wereld inzake kwaliteit, traceerbaarheid, dierenwelzijn én duurzaamheid. In heel wat landen zijn methodes en middelen toegelaten die hier al lang verboden of ongewenst zijn. Toch importeren wij deze producten in ons land. België behoort tot de landen met de laagste CO2-uitstoot per liter melk of kilo vlees... en toch kopen heel wat consumenten zonder nadenken een Argentijnse steak, Oekraïense kippen, Zuid-Afrikaanse appelen en peren...”

Dat we producten met een slechtere CO2-uitstoot zomaar importeren en in onze winkelrekken aanbieden, is voor Lauwers niet oké. “Ik ben een groot voorstander van een internationaal gelijk speelveld en dus ook van een dashboard om correct te kunnen vergelijken. Daarnaast moet de consument bewust gemaakt worden van hoe schitterend onze Belgische voeding wel is, maar dat daar weliswaar ook een budget voor nodig is.”

Ook de voortdurende beschuldigingen richting boeren en tuinders vindt Eric Lauwers volledig onterecht: “Boeren en tuinders dragen zorg voor hun omgeving en staan erg open voor een duurzame aanpak. Zij hebben immers in de eerste plaats last wanneer het niet goed zit met die natuur. Ook inzake de zogenaamde megastallen zit het debat volledig fout. Het gaat niet over groot en klein, zeker hier niet in ons land. Elk bedrijf heeft zijn toegevoegde waarde, iedereen heeft zijn rol te spelen.”

Anne Vandenbosch

Tien prioriteiten inzake duurzaamheid

‘We Act, We Care’ lezen we in het activiteitenrapport. Het is het leitmotiv van Arvesta als het over duurzaamheid gaat. Het bedrijf maakte werk van een uitgebreid duurzaamheidsbeleid. “Duurzaamheid zit in ons DNA”, stelt Eric Lauwers. “We willen tegen 2025 meer dan ooit de duurzame en innovatieve partner zijn voor de boer, tuinder en consument van de toekomst.” En dat leerden we ook al uit de opsomming van de recente innovaties (zie artikel).

Arvesta formuleerde voor de 3 pijlers – duurzame land- en tuinbouw, duurzaam ondernemen en zorg voor onze mensen en consumenten – 36 ‘verbintenissen’. Hieruit werden 10 prioriteiten naar voor geschoven. Binnen de eerste pijler, boeren en tuinders, streeft Arvesta naar 100% gecertificeerde soja tegen 2026. Dat is 4 jaar sneller dan de sector. Arvesta ambieert tegen 2025 ruim 3 miljard l water te besparen via de snelle groei van Hortiplan en de toepassing van mobiele goten. De klimaat- en milieu-impact zal worden verlaagd door 15% stikstofreductie tegen 2024 en een jaarlijkse reductie van 250.000 ton CO2 tegen 2025.

In de tweede pijler focust het bedrijf onder meer op dierenwelzijn en -veiligheid. Tegen 2028 wil Arvesta 100% antibioticavrije voeders inzetten. Men plant ook meer dan 50% van de grondstoffen over het water te vervoeren. Daartoe werd in juni 2020 onder meer het nieuwe depot van Walagri in Pecq aan de Schelde in gebruik genomen. Daarnaast loopt een omschakeling naar hybride en elektrische voertuigen. In combinatie met hybride werken – thuis en kantoor – zullen trouwens minder voertuigen onderweg zijn.

De derde pijler is gericht naar de Arvesta-medewerkers en -consumenten. In 2020 daalde het aantal arbeidsongevallen aanzienlijk. Er wordt gestreefd naar 0 ongelukken. Zowat de helft van de medewerkers doet mee aan Fit@Arvesta, een onlineplatform om gezondheid en welzijn te stimuleren. Inzake duurzaamheid naar de consument toe wordt ingezet op 100% recycleerbare verpakkingen van de brood- en bakmixen tegen 2023.

AV

Topjaar voor Aveve-winkels

De omzetgroei van Arvesta in 2020 komt voor een groot aandeel uit de retailafdeling. “Door corona behaalden we er 23% meer omzet. Vooral de Aveve-winkels waar het nieuwe winkelconcept al werd uitgerold, scoorden tot driemaal beter tegenover Aveve-winkels met het ‘oude’ concept. De focus ligt er op inspiratie en beleving. Corona versterkte de trends om meer met je handen te doen, zelf te bakken en te tuinieren, een huisdier te houden. Je kunt bij ons terecht van zaadje tot eindproduct. Ook de producten van de korte keten, recht van bij de boer, en de streekproducten zijn er gegeerd. Het volledige gamma fruit en groenten in onze winkels is trouwens Belgisch, maar ook 85% van onze planten. Zelf bakken is ook in opmars, vooral bij jongere mensen. Ons merk Niamh heeft intussen een marktaandeel van 50% van de bloemmixen, ze worden ook in warenhuizen verkocht. Geïnspireerd worden tijdens een bezoekje aan een Aveve-winkel is het beste antiburn-outmiddel, zeg ik steeds.” Volgens Lauwers zet deze trend zich trouwens dit jaar ook nog volop door.

AV

Meest recent

Meest recent