Startpagina Actueel

CBB over GLB-hervorming: Een gemiste kans om suikerbietplanters in crisis efficiënt vangnet te geven

CBB, de Confederatie van de Belgische Bietenplanters, is ontgoocheld dat suiker in de GLB-hervorming niet in aanmerking komt voor overheidsinterventie. “Hiermee wordt een unieke kans gemist om de duurzame ontwikkeling van de sector te versterken”, stelt Peter Haegeman, secretaris-generaal van CBB, die 7.500 Belgische bietenplanters vertegenwoordigt.

Leestijd : 2 min

Het huidige vangnet in de GMO-verordening van het GLB bleek tekort te schieten tijdens de crisis op de suikermarkt sinds najaar 2017, na het afschaffen van de quotumregeling dus. De gemiddelde marktprijzen in Europa daalden tot 21 % onder de vroegere referentiedrempel van 404 euro per ton suiker. Ze bleven daar gedurende 39 opeenvolgende maanden zonder dat een uitzonderlijke maatregel in werking werd gesteld.

Nood aan efficiënt vangnet voor crisisbeheersing

In de suikerbietsector is er absoluut nood aan een efficiënt vangnet en aan crisisbeheersingsinstrumenten om toekomstige marktcrisissen het hoofd te kunnen bieden zonder het productiepotentieel in gevaar te brengen. Daarom was de CBB, samen met de bietenorganisaties in andere landen, vragende partij om suiker in aanmerking te laten komen voor openbare interventie.

Peter Haegeman, secretaris-generaal: “Wij betreuren de feitelijke obstructie van de Europese Commissie die al maandenlang niet bereid is onze sector tijdens de ergste marktcrisis sinds decennia te steunen. Tegelijkertijd zijn we onze landbouwministers Clarinval, Crevits en Borsus zeer dankbaar dat zij onze vragen en dus onze filière in dit debat wel gesteund hebben. Onze markt staat nu grotendeels open voor rechtenvrije invoer en onze sector wordt bovendien door de markt gestuurd. Het is de taak van Europa om de instrumenten te ontwikkelen waarmee het hoofd kan worden geboden aan de meest ernstige verstoringen van het marktevenwicht. Voor ons zijn dat de verstoringen die werkelijk destructief kunnen zijn voor het inkomen van de landbouwers en de industrie, en uiteindelijk voor het voorbestaan van de sector."

Wel tevredenheid over oproep tot Sugar Package

De CBB noteert wel met tevredenheid de gezamenlijke verklaring over de EU-suikersector en de oproep om tegen het einde van het jaar een ‘Sugar Package’ in te dienen. Die moet de bietsuikersector de instrumenten geven om op lange termijn bij te dragen aan de uitdagingen inzake voedselsoevereiniteit en Green Deal.

"De CBB zal daaraan, met onze Europese koepelorganisatie CIBE, actief blijven meewerken. Het kan inderdaad niet dat we, zonder adequate crisismechanismen, in de kou blijven staan op een gedereguleerde markt en tegelijkertijd alsmaar meer strenge, kostenverhogende en soms absurde regels moeten naleven.”, aldus Haegeman.

LV-CBB

Lees ook in Actueel

Meer artikelen bekijken