Startpagina Nieuws van maatschappijen

Drie nieuwe middelen te ontdekken bij Bayer

Het is een traditie geworden om eind juni in Houtain-le-Val het proefplatform van Bayer CropScience te bezoeken. Naast nieuwigheden demonstreren is het een blijvende zoektocht naar partners en positionering van middelen.

Leestijd : 5 min

Andreas Vandersmissen uit het Support Team Agri van Bayer presenteerde ons 3 nieuwe producten, Mateno Duo, Gofor en Recital.

Mateno Duo

Een eerste nieuw middel, Mateno Duo, is een graanherbicide dat in het najaar kan ingezet worden voor of na de opkomst van het wintergraan. Het najaar is het ideale moment om moeilijke grassen of resistente duist te gaan bestrijden. Mateno Duo bestaat uit 2 actieve stoffen: diflufenican en aclonifen. Deze laatste actieve stof is bekend in aardappelen, maar nieuw in granen en versterkt de efficiëntie van de onkruidbestrijding op duist, windhalm, raaigras, klaproos, kamille en kleefkruid. Ook na de opkomst van het wintergraan gaat Mateno Duo de contactwerking van de onkruidbestrijding versterken.

De maximale dosering bedraagt 0,7 l/ha in wintertarwe, -triticale en –spelt. De erkenning halveert in wintergerst en –rogge. Een adviesschema dat Andreas Vandersmissen naar voren schoof, was de combinatie van Mateno Duo 0,35 l + Liberator 0,5 l. “Dan hebben we de combinatie van 3 actieve stoffen en kunnen we inzetten op synergieën. Dit kan voordeliger zijn dan hoger te gaan doseren.”

Recital

Een tweede nieuw middel dat Bayer te presenteren had, was Recital voor de alternariabestrijding in aardappelen. Het middel bestaat uit 2 actieve stoffen, bekend uit andere teelten, namelijk fluopyram en prothioconazool. De eerste actieve stof zorgt voor een preventieve werking, de tweede voor een preventieve en curatieve werking. Dankzij de combinatie van deze 2 actieve stoffen kunnen we ons in vele situaties uit de slag trekken.

De adviesdosering van Recital bedraagt 0,4 l/ha en is erkend voor 2 toepassingen per seizoen. Recital is erkend voor de alternariabestrijding en er is geweten dat het een nevenwerking heeft op andere schimmelziekten zoals botrytis, sclerotinia,...

Andreas Vandersmissen geeft het advies om Recital tweemaal vooraan in het bestrijdingsschema te steken met een interval van 14 dagen én om tijdig de bestrijding aan te pakken. “Zo starten we sterk en vertragen we echt de ontwikkeling van Alternaria.”

Gofor

Gofor is een derde nieuw middel dat Bayer kon voorstellen en wordt omschreven als hun nieuwe referentie voor de onkruidbestrijding in aardappelen. Gofor bestaat uit 2 actieve stoffen, namelijk flufenacet en aclonifen. Dankzij deze laatste actieve stof is er een werkzaamheid op zowel gevoelige als resistente melganzenvoet.

Belangrijk bij de onkruidbestrijding in aardappelen wordt de werking op nieuw kiemende onkruiden later in het seizoen. Doornappel kan zo ook kiemen bij de afrijping van het aardappelgewas. Het is een giftige plant die we nauwlettend moeten gaan bestrijden.

Om het nieuwe middel Gofor goed te gaan positioneren, lag het aan in meerdere schema’s op het demoplatform. Uit de proeven wordt geconcludeerd dat Gofor een meerwaarde op vele onkruiden biedt en dat het middel past in alle schema’s.

Movento

Gezien de problematiek van de vergelingsziekte overgedragen door bladluizen in suikerbieten is het handig dat het insecticide Movento van Bayer een 120-dagen toelating kreeg. Andreas Vandersmissen prijst het middel omwille van zijn dubbele systemie: opwaarts en neerwaarts. “Als we het vroeg toepassen, dan hebben we ook een lange nawerking.” Handig en zelfs gewenst is dat Movento met herbiciden gemengd kan worden in de bietenteelt en dat het zowel groene als zwarte bladluizen aanpakt.

Fungicideninzet

De fungicideninzet in wintergerst kende ook weer wat wijzigingen met het wegvallen van middelen. Bayer legde opnieuw zijn bekende waarden aan op het proefplatform. “Want ieder seizoen is toch weer uniek”, klinkt het. Uit de fungicidenproef trekt Andreas Vandersmissen de conclusie dat ze dankzij de actieve stof prothioconazole sterke middelen kunnen inzetten, zowel in de T1- als de T2-bespuiting. In wintergerst kan er dan zowel preventief als curatief gewerkt worden richting dwergroest. Tevens is er een meerwaarde op net- en oogvlekkenziekte. Ook de inzet van een strobilurine in de T1 en T2 geeft een meerwaarde. In de T2 schuift Bayer zijn Xpro-middelen naar voren. Deze kunnen eventueel een te zwakke T1- behandeling opvangen.

Het schema dat naar voren geschoven wordt voor de fungicidenbehandeling in wintergerst is Fandango Pro 1,5l in de T1 (1e-2e knoop), gevolgd door een aarbespuiting met een Xpro middel in de T2 (laatste blad ontrold).

Gaan we kijken naar de inzet van fungiciden in de wintertarwe, dan geeft Vandersmissen aan dat gele roest een belangrijke ziekte is die zich de laatste jaren sterk ontwikkelde. Het is echter wel gebonden aan de variëteit. De tweede belangrijkste ziekte is septoria, de derde fusarium. Hier worden de Xpro-middelen naar voren geschoven, omdat ze op de 2 fusariumsoorten werken, net als op gele- en bruine roest en op septoria. Het ideale moment om de aarbespuiting of T2-behandeling te positioneren is 80% van de aren uit. Xpro-middelen zijn hier een veelzijdig product met een brede oplossing naar meerdere ziekten toe.

Vandersmissen hamerde erop dat het tijdsinterval tussen de T1 en T2-bespuiting niet langer dan 3,5 à 4 weken mag zijn. Voor de T1-behandeling adviseert hij het middel Kestrel 1,25 l, dat nog eens kan versterkt worden door 3 l zwavel toe te voegen. “Treedt er toch vroeg gele roest op, dan kan men beter in het eerste knoopstadium een T0-bespuiting doen, dan het interval tussen de T1 en T2 te laten oplopen.”

Herbicide maïs

Bij de onkruidbestrijding in maïs heeft Bayer nog steeds 2 belangrijke actieve stoffen in het gamma. Dit is vooreerst tembotrione (Laudis OD, Capreno TCmax, Laudis WG, Videl), dat een sterke molecule is op dicotyle onkruiden en grassen. Dan gaat het ook om moeilijke zomergrassen zoals digitaria, panicum, naaldaar en hanepoot.

Naast tembotrione is er de actieve stof thiëncarbazone (Adengo, Monsoon Active TCmax). Dit is een belangrijke actieve stof in spuitschema’s waar geen terbuthylazin meer wordt ingezet. Thiëncarbazone biedt een sterke contactwerking en zorgt voor nawerking.

Middelen die thiëncarbazone bevatten zoals Monsoon Active TCmax, Banteng TCmax, Capreno TCmax en Maïster Power TCmax lenen zich ideaal voor de bestrijding van klassieke grassen, maar ook van veelknopige en doorlevende onkruiden en ook voor aardappelopslag. Vergeet vooral de sterkte niet naar ooievaarsbek en reigersbek. Hier zijn terbuthylazin houdende middelen anders sterk op.

Op zijn demoplatform focuste Bayer sterk op het middel Adengo. “Het is een sterk middel op gierstgrassen, digitaria, hanepoot, dicotylen en is een mooie partner in diverse schema’s die de nodige flexibiliteit biedt en goed is om de onkruidbestrijding te starten.” De laatste boodschap voor de onkruidbestrijding in maïs die ons werd meegegeven was om middelen met tembotrione te combineren met thiëncarbazone. “Ze zorgen voor complementariteit en complete schema’s”, aldus nog Andreas Vandersmissen.

Tim Decoster

Lees ook in Nieuws van maatschappijen

Meer artikelen bekijken