Wereldwijde voedselprijzen dalen voor de eerste keer in 12 maanden

De Braziliaanse maïsproductieprognoses zijn gedaald doordat de opbrengstverwachtingen negatief worden beïnvloed door de aanhoudende droogte.
De Braziliaanse maïsproductieprognoses zijn gedaald doordat de opbrengstverwachtingen negatief worden beïnvloed door de aanhoudende droogte. - Foto: LBL

Hoewel de FAO-index de voorbije maand met 2,5 % is gedaald, blijft die nog altijd één derde hoger dan het niveau in dezelfde periode van vorig jaar.

Die FAO-index volgt de veranderingen in de internationale prijzen van de meest verhandelde voedselgrondstoffen in de wereld. De daling in juni weerspiegelde dalingen in de prijzen van plantaardige oliën, granen en, hoewel gematigder, zuivelproducten, die de over het algemeen hogere vlees- en suikernoteringen meer dan compenseerden.

Oliën, graan en tarwe

De prijsindex voor plantaardige oliën van de FAO daalde in juni met 9,8% en bereikte daarmee een laagste peil in 4 maanden. De aanzienlijke daling op maandbasis is vooral het gevolg van de lagere internationale prijzen voor palmolie, soja en zonnebloemolie.

De FAO-index van de graanprijzen daalde met een gematigder 2,6 procent ten opzichte van mei, maar bleef 33,8 procent hoger dan de waarde in juni 2020. De internationale maïsprijzen daalden met 5 %, aangevoerd door dalende prijzen in Argentinië als gevolg van een groter aanbod van recente oogsten doordat de opbrengsten hoger uitvielen dan eerder verwacht.

De internationale tarweprijzen daalden in juni licht met 0,8 procent, waarbij de gunstige mondiale vooruitzichten, ondersteund door verbeterde productievooruitzichten bij veel belangrijke producenten, de opwaartse druk van de droge omstandigheden die de oogsten in Noord-Amerika aantastten, grotendeels compenseerden.

Zuivel, suiker en vlees

De FAO-index van de zuivelprijzen is in juni met 1% gedaald tot 119,9 punten. De internationale noteringen voor alle zuivelproducten in de index zijn gedaald, waarbij de daling voor boter het grootst was, als gevolg van een snelle daling van de mondiale importvraag en een lichte toename van de voorraden, vooral in Europa.

De FAO-suikerprijsindex ging tegen de algemene trend van de voedselprijzen in en steeg met 0,9% op maandbasis, wat de derde maandelijkse stijging op rij betekende en een nieuw hoogtepunt in meerdere jaren bereikte. Onzekerheid over het effect van ongunstige weersomstandigheden op de oogstopbrengsten in Brazilië, 's werelds grootste suikerexporteur, oefende een opwaartse druk uit op de prijzen.

Ook de FAO-index van de vleesprijzen steeg in de maand juni met 2,1 procent. Daarmee zette de index zijn negende maand op rij voort en lag hij 15,6 procent boven de waarde in dezelfde maand vorig jaar, maar nog altijd 8,0 procent onder de piek die hij in augustus 2014 bereikte.

Wereldgraanvoorraden stijgen voor het eerst sinds 2017-2018

De prognose van de FAO voor de mondiale graanproductie in 2021 is licht verlaagd tot 2.817 miljoen ton, volgens de laatste Cereal Supply and Demand Brief die is gepubliceerd. Het cijfer blijft echter 1,7 procent, of 47,8 miljoen ton, hoger dan in 2020, wat een nieuwe recordhoogte zou betekenen.

De prognoses voor de wereldproductie van secundaire granen zijn verlaagd tot 1 513 miljoen ton, 3 miljoen ton minder dan vorige maand werd verwacht. De verwachte mondiale daling is grotendeels toe te schrijven aan een forse verlaging van de Braziliaanse maïsproductieprognoses, aangezien de opbrengstverwachtingen negatief worden beïnvloed door de aanhoudende droogte.

De wereldtarweproductie voor 2021 is met 1 miljoen ton verlaagd tot 784,7 miljoen ton, wat nog steeds 1,2 procent meer is dan een jaar eerder, omdat de opbrengstverwachtingen door het droge weer in het Nabije Oosten naar beneden zijn bijgesteld.

Daarentegen is de prognose voor de mondiale rijstproductie in 2021 sinds juni licht naar boven bijgesteld: nu wordt verwacht dat in 2021 een recordhoeveelheid van 519,5 miljoen ton rijst zal worden geoogst, wat 1,0 procent meer is dan in 2020.

De mondiale graanbenutting in 2021-2022 is ten opzichte van de vorige maand met 15 miljoen ton verlaagd tot 2 810 miljoen ton, maar ligt desondanks nog steeds 1,5 % hoger dan in 2020-2021. De neerwaartse bijstelling is grotendeels toe te schrijven aan een lager dan verwacht gebruik van maïs in China voor diervoeding.

Volgens de prognoses zullen de wereldgraanvoorraden aan het einde van het verkoopseizoen 2021-2022 voor het eerst sinds 2017-2018 boven het beginniveau uitkomen, na een scherpe opwaartse bijstelling tot 836 miljoen ton, wat 2,4 % meer is dan het relatief krappe niveau van vorig jaar. Het grootste deel van de deze maand naar boven bijgestelde wereldgraanvoorraden komt voor rekening van de grotere maïsvoorraden die in China worden verwacht.

De jongste prognose van de FAO voor de wereldhandel in granen in 2021-2022 is sinds juni licht verhoogd en bedraagt nu een record van 472 miljoen ton, vooral als gevolg van de waarschijnlijk grote aankopen van maïs in China, waardoor de wereldhandel in maïs een recordniveau zal bereiken.

Lieven Vancoillie

Meest recent

Meest recent