Startpagina Akkerbouw

Waterschade in bijna alle teelten op het veld

De zware regenval begint zijn tol te eisen. Op meerdere plaatsen is er waterschade aan de gewassen, die soms weinig of erg zichtbaar is. Verwacht wordt dan we later nog meer schade zullen zien in bepaalde gewassen.

Leestijd : 4 min

Wie had dit durven denken na meerdere jaren waarbij we amper een druppel water kregen gedurende meerdere weken in het voorjaar.

Naast deze schade zien we op vroeg geplante (niet afgedekte) percelen knolselder veel schot. Dit is het gevolg van de koude nachten die we tot en met de Ijsheiligen (half mei) kregen.

Aardappelen

In de aardappelteelt zijn veelvuldige behandelingen nodig tegen de aardappelplaag. Kleine foutjes in spuittechniek, laaggelegen velden, plaatsen achter hagen of onder bomen zijn de eerste waar er vlekken van aardappelplaag tevoorschijn komen. Zelfs bij de nauwkeurige gps gestuurde spuiten zien we soms streepjes die net iets minder behandeld werden. De oplossing hier kan erin bestaan om de overlapping daar waar mogelijk eens op een andere plaats te leggen.

Ook minder geslaagde behandelingen door afregenen zijn gevaarlijk. Vooral de laat geplante percelen die nog maar net in de opkomst stonden, zijn moeilijk plaagvrij te houden.

Granen

De gerst is rijp, maar het is wachten op droge weersomstandigheden om ze ook voldoende te laten opdrogen voor de oogst. De eerste oogsten zijn matig met zeer lage hectolitergewichten.

In tarwe zien we aarfusarium verschijnen. Dit is typisch wanneer de bloei in natte omstandigheden gebeurt. Behandelen hiertegen kan, maar dient kort voor of na de besmetting te gebeuren om effectief te zijn. De huidige kennis is niet toereikend om dit tijdstip te gaan bepalen.

Tarwe na maïs en een ploegloze teelt is ongunstig.

Bieten

De eerste ziektesymptomen (cercospora, roest) zijn reeds waargenomen. Controleer dus uw bietenvelden, zeker de percelen met de meer gevoelige rassen. Rode bieten in volkstuinen duiden erop dat we waakzaam moeten zijn.

Maïs

Op meerdere maïspercelen zien we reactie van de planten op onze herbicidenschema’s. Vooral wanneer er op grotere maïsplanten gespoten wordt, zien we dit fenomeen. Dit is een tijdelijke misvorming of kleving van de bladeren die voorkomt bij zeer snelle groei.

Vlas

In vlasvelden is er toch nog wat legering opgetreden door de buien met hevige wind. De afrijping gebeurt uiteraard aanzienlijk trager, zodat we afstevenen op een laat oogstseizoen. Hopelijk krijgen we straks gepast ‘root’ weer, zodat na het slijten vlot kan voortgewerkt worden.

Graszaad

Ook de graszaadteelt wacht op betere weersomstandigheden om tot de oogst over te gaan.

Groenten

Door de aanhoudende natte omstandigheden kan het planten en zaaien van groentegewassen niet doorgaan en is het opletten voor tijdige ziektebehandelingen.

Schaven en ophogen in spruiten werd uitgesteld door de regen, met een enorme onkruid- ontwikkeling.
Schaven en ophogen in spruiten werd uitgesteld door de regen, met een enorme onkruid- ontwikkeling. - Foto: LVC

Bonen

De bonenzaai die uiterlijk tegen 21-25 juli dient te gebeuren staat onder druk. Dit is voor zowel de teler als de diepvriesindustrie zeer vervelend. De uitzaaiperiode is dit jaar bijzonder kort.

Dit jaar is de eerste uitzaai zonder beschermd zaaizaad. Dit leverde al meteen zware bonenvliegaantasting op, ondanks de toepassing van Force 1,5 GR (tefluthrin) granulaat en de vochtige weersomstandigheden die de werking van dit granulaat toelieten.

De schade gebeurt in de kiem- en opkomstfase. De bonenvliegmaden boren gaten in de kiem en vreten deze van binnen uit, waardoor deze wegrotten. Ook de groeipunten kunnen ze wegvreten. Dan komen de kiemlobben nog boven, maar er gebeurt geen verdere ontwikkeling meer (soldaatjes). Andere waardplanten zijn vooral graan, maïs, spinazie en ui. De vrouwelijke vliegen leggen enkele honderden eitjes die vrij snel (na een paar dagen) reeds larven worden. Dit stadium duurt enkele weken. Bij ons komen een drietal cyclussen voor in zuiderse landen, 5 à 6 per seizoen. De lengte van de cyclus is bij 10 °C 85 dagen, bij 20°C 24-25 dagen en bij 25°C 16-17 dagen.

Tot vorig jaar werd gezaaid met Pyristar 250 CF(250 g/l chloorpyrifos) ontsmet zaaizaad. Dit middel werd aan 100 ml per 250.000 zaden (ongeveer 1 ha) aangebracht. We slaagden er dus in om met 25 g actieve stof per hectare nooit problemen te hebben! De bonenvliegmaden kruipen in de bonenkiem en eten deze van binnen uit.

Uit de bioteelt weten we dat sommige jaren 30-50% herinzaai geen uitzondering is.

Ook in Nederland, waar er nog geen granulaattoepassing erkend is, is het probleem groot. Het is zelfs zo groot dat verwerkers eraan denken om deze teelt te gaan delocaliseren naar gebieden waar er wel nog zaadontsmetting toegelaten is. Europa gaat veel te snel in het beslissen van het weglaten van middelen en laat zijn landbouw in de steek! een duurzamere aanpak dan zaadontsmetting is er immers niet. Dit beperkt ons tot de laagste hoeveelheid actieve stof en zou verplicht moeten zijn in plaats van verboden!

Dat we moesten opletten op percelen met vers verterend organisch materiaal zoals erwten en spinaziestoppels wisten we, maar dat we nu deze grote schade ook op plantvrije gronden zien baart zorgen.

Force1,5 GR (tefluthrin) is ondanks het ruime bodemvocht onvoldoende bij zware vluchten. Meer onderzoek is hier nodig. Dit werkt tegen bonenvlieg, maar blijkt maden niet te doden.

Kolen

Het uitplanten van sluitkolen loopt vertraging op. Ook de tweede teelt bloemkool voor de verwerkende industrie kon (te) laat afgerond worden. Vooral omdat we in deze teelt met het latere ras Giewont werken, houdt dit risico in naar zeer late oogstbeurten. Als plantdatum wordt hier ten laatste 5 juli op zwaardere gronden en 10-12 juli op lichtere gronden geadviseerd. Velen werden echter buiten deze periode geplant.

Prei

In de preiteelt werd er nauwelijks geplant de laatste weken. De omstandigheden waren niet ideaal om ruggen te trekken, wat later risico inhoudt bij zeer droge zomerse omstandigheden naar het vlot weggroeien van de planten.

Lieven Van Ceunebroeck

Lees ook in Akkerbouw

Meer artikelen bekijken