Startpagina Actueel

Amcra reageert op kritiek van Bond Beter Leefmilieu op actieplan One Health

Amcra, het kenniscentrum inzake antibioticumgebruik, reageert op de communicatie van de Bond Beter Leefmilieu, waarin gesteld wordt dat ‘Woekerende antibioticaresistentie noopt tot aanpak industriële veehouderij’. “De veehouderij is niet de enige en belangrijkste bron van antimicrobiële resistentie”, reageert Amcra.

Leestijd : 3 min

olgens de Bond Beter Leefmilieu vormt de resistentie tegen antibiotica één van de grootste bedreigingen voor de volksgezondheid. “De schaalvergroting in de intensieve veehouderij is een belangrijke oorzaak”, stelt Bond Beter Leefmilieu. “Het Belgische actieplan One Health zet terecht de interacties tussen mens, dier en plant centraal, maar mist een aanpak aan de bron.”

Preventie en verbeterde leefomstandigheden

“Door het massale gebruik van antibiotica in te hoge dosissen in de industriële veeteelt, en door de voortdurende evolutie van bacterieën ontstaan varianten die resistent zijn. Om de ontwikkeling en de verspreiding van deze resistentie te stoppen, zijn 2 zaken belangrijk: infecties vermijden door preventie en verbeterde leefomstandigheden voor de dieren en beperking van het gebruik van antibiotica”, aldus Bond Beter Leefmilieu.

Amcra, het kenniscentrum inzake antibioticumgebruik en -resistentie bij dieren, zet graag de puntjes op de i. In het streven naar een vermindering van de problematiek van antibioticumresistentie kiest de Belgische overheid resoluut voor een “One Health” of “Eén gezondheid”-aanpak en kent de verantwoordelijkheden per sector toe. Dit vanuit het besef dat het gebruik van antibiotica bij mensen, dieren of planten een impact heeft op de mens, het dier en de omgeving, maar dat de engagementen en acties binnen sectoren zelf moeten opgenomen worden.

De veehouderij heeft en gebruikt nog altijd veel antibiotica, maar heeft de voorbije jaren ook al belangrijke stappen gezet naar een duurzamer gebruik. Dit blijkt uit de 40% reductie in de diergeneeskunde sinds 2011 op basis van de meest recente verkoopcijfers van antibiotica in België (BelVet-SAC, 2021). De overheid en de sector hebben, ook in het kader van het nationale actieplan, ambitieuze reductiedoelstellingen opgesteld om verder te reduceren richting 2024.

Ook de gezelschapsdierensector betrokken bij actieplan

“In tegenstelling tot wat Bond Beter Leefmilieu in zijn communicatie van 8 juli jl. beweert is de veehouderij niet de enige en belangrijkste bron van antimicrobiële resistentie”, stelt Amcra in een reactie. “In het nationale actieplan wordt dan ook de gezelschapsdierensector betrokken. Intens en direct contact is namelijk een belangrijk kenmerk bij het houden van gezelschapsdieren.”

“Direct contact is de belangrijkste oorzaak van transmisse van (resistente) bacteriën tussen mensen en dieren. Ook heeft wetenschappelijk onderzoek al meermaals aangetoond dat er geen duidelijke link is tussen de grootte van bedrijven en gebruik van antibiotica. Groeibevorderend gebruik van antibiotica is al niet meer toegestaan sinds 2006 en vanaf januari 2022 zal ook elk preventief gebruik niet meer toegestaan worden in Europa.”

Enkel de dierenarts kan antibiotica voorschrijven, toedienen of verschaffen, en dit in een strikt regulerend kader. Hij moet er samen met de veehouder op toezien dat een goed beheer van de veehouderij door middel van ziektepreventie, het antibioticumgebruik terugdringt tot het strikt noodzakelijke. Dankzij het in kaart brengen van het antibioticumgebruik voor elke individuele veehouderij, worden zowel veehouders als dierenartsen onderling vergeleken en is het op basis van de verzamelde gegevens mogelijk om te streven naar een verminderd antibioticumgebruik.

Binnen elke sector verder aan de slag gaan

“Amcra en haar partners pleiten al langer voor een geïntegreerde aanpak met ruimte en budgetten voor onderzoek en ontwikkeling van alternatieven en/of goede praktijken met betrekking tot duurzaam antibioticumgebruik. Laten we gericht aan de slag gaan binnen elke sector om effectief te evolueren naar een menselijke geneeskunde en diergeneeskunde met minder antibioticumgebruik, gestoeld op preventie en oordeelkundig gebruik”, stelt Amcra.

Lieven Vancoillie

Lees ook in Actueel

Keuring Haflinger-paarden

Paarden Voor de keuring van de Haflinger-paarden in Sint-Lievens-Houtem waren 52 paarden ingeschreven in de cataloog. Daarvan waren er uiteindelijk 48 aanwezig, met 15 deelnemers.
Meer artikelen bekijken