ILVO werkt mee aan Europees pilootproject rond de overgang naar kooivrije huisvestingssystemen voor leghennen

De transitie naar een kooi-vrije huisvesting moet leiden tot een verbetering van dierenwelzijn, bedrijfsinkomen en algehele duurzaamheid.
De transitie naar een kooi-vrije huisvesting moet leiden tot een verbetering van dierenwelzijn, bedrijfsinkomen en algehele duurzaamheid. - Foto: LBL

Best Practice Hens’ is een project dat gefinancierd wordt door de Europese Unie en een looptijd heeft van 2 jaar, eindigend in mei 2023. Het consortium, geselecteerd via een Tender-procedure, bestaat uit 7 Europese partners en 2 subcontractors, die in totaal 5 landen vertegenwoordigen: Universiteit Utrecht (leider; NL), Wageningen University & Research (NL), het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO, BE), Aarhus University (DK), Neiker (ES), the Institute of Genetics and Biotechnology of the Polish Academy of Sciences (PL) en ECOVALIA (ES). AviVet (NL) en Kipdip (PL) zijn als subcontractors betrokken.

Verbetering van dierenwelzijn, bedrijfsinkomen en algehele duurzaamheid

In het eerste jaar van het project zullen er ‘beste praktijken’ ontwikkeld worden voor het houden van poeljen en leghennen in kooi-vrije huisvestingssystemen. Om hiervoor informatie te verzamelen zullen er 4 gevalstudies uitgewerkt worden in landen waar reeds een hoog percentage van de hennen in kooi-vrije systemen gehouden wordt (Nederland, Duitsland, Frankrijk en Denemarken).

Ook zal informatie verzameld worden uit 4 doellanden, die nog in transitie zijn naar een kooi-vrije huisvesting (België, Spanje, Portugal en Polen), zodat de ‘beste praktijken’ aan hun lokale situaties aangepast kunnen worden. Naast management en huisvesting zal speciale aandacht besteed worden aan het monitoren van het dierenwelzijn, economie en andere duurzaamheidsaspecten. De transitie naar een kooi-vrije huisvesting moet leiden tot een verbetering van dierenwelzijn, bedrijfsinkomen en algehele duurzaamheid.

In het tweede jaar van het project zullen de ‘beste praktijken’ en een stappenplan naar een succesvolle transitie gepresenteerd worden in de 4 doellanden (België, Spanje, Portugal en Polen) en afsluitend zal een grote, internationale producenten-bijeenkomst in Brussel georganiseerd worden. Gedurende het project zal rekening gehouden worden met specifieke omstandigheden in de doellanden, die de transitie naar kooi-vrij huisvesten bevorderen of juist tegenwerken.

Heel wat stakeholders uit de pluimveesector bij project betrokken

Stakeholders uit de pluimveesector, Europese landbouworganisaties en NGO’s zullen vanaf het begin bij het project betrokken worden. Ze zullen vertegenwoordigd zijn in de Stakeholders Adviescommissie, om hun inbreng voor de ‘beste praktijken’ te verkrijgen en er zeker van te zijn dat de te geven adviezen relevant zullen zijn voor de praktijk en ze de transitie naar kooi-vrije systemen zullen ondersteunen. Deze commissie zal samengesteld worden uit de volgende organisaties: EUWEP, COPA-COGECA, Eurogroup for Animals, Federation of Veterinarians of Europe, EFSA, Lohmann Tierzucht, ERPA en Vencomatic.

Lieven Vancoillie-ILVO

Meest recent

Meest recent