Europa neemt op dierenwelzijn gebaseerde voorwaarde op in Mercosur-overeenkomst

In 2020 werd 1.825 ton eieren, of 7,4% van de EU-invoer, uit Argentinië in de EU ingevoerd.
In 2020 werd 1.825 ton eieren, of 7,4% van de EU-invoer, uit Argentinië in de EU ingevoerd. - Foto: Pixabay

Mercosur, de handelsovereenkomst tussen de Europese lidstaten en de Mercosur-landen (Argentinië, Brazilië, Paragay en Urygay) is een heikel onderwerp in de agrovoedingsector. Sommige EU-landen hebben onder meer hun bezorgdheid geuit over het milieu en gedreigd de overeenkomst niet te ratificeren.

Rechtenvrije toegang tot Europa

Volgens de bepalingen inzake markttoegang in de vrijhandelsovereenkomst van de EU met de Mercosur, die de Europese Commissie op 15 juli 2021 heeft bekendgemaakt, moeten EU-gerelateerde normen worden toegepast op de invoer van eieren uit het Mercosur-gebied. Dit betekent dat deze eierproducenten, om in aanmerking te komen voor rechtenvrije toegang tot de EU-markt, zullen moeten certificeren dat zij aan gelijkaardige EU-voorschriften voor het welzijn van legkippen voldoen.

In 2020 werd 1.825 ton eieren, of 7,4% van de EU-invoer, uit Argentinië in de EU ingevoerd. Andere Mercosur-landen behoorden niet tot de belangrijkste importeurs. De maatregel komt er na een toenemende aandacht voor dierenwelzijn in de EU, een hoofdthema van het voedselbeleid van de EU, of de Farm-to-Forkstrategie.

Hoewel dit streven naar strengere dierenwelzijnsnormen in brede kring is toegejuicht, hebben landbouwers hun bezorgdheid geuit over het feit dat het opleggen van strengere dierenwelzijnsnormen in de EU ertoe kan leiden dat hun bedrijf wordt ondermijnd door de invoer van vlees dat in derde landen volgens lagere normen is geproduceerd.

LV

Meest recent

Meest recent