Startpagina Wetgeving

362 inbreuken tegen Natuurdecreet vastgesteld

In de periode 2016-2020 werden in landbouwgebied jaarlijks gemiddeld 362 inbreuken tegen het Natuurdecreet vastgesteld.

Leestijd : 1 min

Dat blijkt uit cijfers van Vlaams minister Zuhal Demir, die Chris Steenwegen, Vlaams parlementslid voor Groen, opvroeg.

Het gaat om 266 aanmaningen en 133 processen-verbaal. Aanmaningen worden niet doorgegeven aan het departement Landbouw en Visserij. Processen-verbaal lastens landbouwers worden systematisch en consequent doorgegeven, volgens de bepalingen uit het milieuhandhavingsbesluit. “We konden geen onderscheid maken tussen PV’s opgesteld in de brede reeks van bestemmingen agrarisch gebied en de andere gewestplanbestemmingen”, antwoordt minister Demir.

In de meerderheid van de gevallen gaat het om schendingen tegen vergunningsplichtige handelingen op vegetaties, alle vegetaties behorend bij kleine landschapselementen en de kleine landschapselementen.

LV

Lees ook in Wetgeving

Wijzigingen aan VLIF-regelgeving in de periode 2023-2027

Wetgeving Eind vorig jaar werd het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) door Europa goedgekeurd. Het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) is een relevant onderdeel binnen het GLB en kent een aantal belangrijke wijzigingen, enerzijds wat betreft de algemene toepassingsvoorwaarden, maar ook de praktische kant verandert.
Meer artikelen bekijken