362 inbreuken tegen Natuurdecreet vastgesteld

Meestal gaat het om schendingen tegen vergunningsplichtige handelingen op vegetaties.
Meestal gaat het om schendingen tegen vergunningsplichtige handelingen op vegetaties. - Foto: VLM

Dat blijkt uit cijfers van Vlaams minister Zuhal Demir, die Chris Steenwegen, Vlaams parlementslid voor Groen, opvroeg.

Het gaat om 266 aanmaningen en 133 processen-verbaal. Aanmaningen worden niet doorgegeven aan het departement Landbouw en Visserij. Processen-verbaal lastens landbouwers worden systematisch en consequent doorgegeven, volgens de bepalingen uit het milieuhandhavingsbesluit. “We konden geen onderscheid maken tussen PV’s opgesteld in de brede reeks van bestemmingen agrarisch gebied en de andere gewestplanbestemmingen”, antwoordt minister Demir.

In de meerderheid van de gevallen gaat het om schendingen tegen vergunningsplichtige handelingen op vegetaties, alle vegetaties behorend bij kleine landschapselementen en de kleine landschapselementen.

LV

Meest recent

Meest recent