Startpagina Edito

Edito: Blijvende ravage en leed door vuur en water

Het nieuws stond er de voorbije weken bol van... Vuur en water vernietigden het hebben en houden van heel burgers. Eens de items weer uit het actuele nieuws zijn verdwenen, blijven de slachtoffers – ook heel wat land- en tuinbouwers – achter met de naweeën ervan.

Leestijd : 2 min

I n het zuiden van Europa, maar ook ver daarbuiten, zijn dit jaar heel wat land- en tuinbouwers zowat alles kwijt door gruwelijke branden. Na het doven van het vuur restten enkel zwartgeblakerde dorpen, bossen, natuurgebieden, en ook boomgaarden en landbouwgewassen. De vraag is hoe en wanneer deze boeren ooit zullen kunnen herstarten.

In eigen land kregen we ook te maken met de ravage van één van de natuurelementen. De overstromingen veroorzaakten, vooral in het oosten van het land, ongeziene schade. Het niets ontziende water nam bij de overstromingen heel wat mee op zijn pad. Na het wegtrekken van het water bleef dus heel wat afval achter, niet in het minst in de zwaar getroffen Waalse regio.

Het landbouwgebied dat in juli blank kwam te staan, draagt daar ook de gevolgen van. Er ligt immers klein en groot afval – gaande van huisraad, tot kadavers en plastic(resten) – verspreid in weiden en velden. Als je weet dat er jaarlijks heel wat vee slachtoffer is van het eten van stukjes zwerfafval in het voer, is dit een belangrijke zorg. Daarnaast bleef ook minder zichtbaar en zelfs onzichtbaar afval achter. En daarover moeten land- en tuinbouwers zich nog meer zorgen maken. Op percelen die overstroomden, kunnen immers allerhande biologische (bacteriën en schimmels) en chemische contaminanten (bijvoorbeeld van stookolieresten) achtergebleven zijn. Ook watervoorraden waarmee dieren gedrenkt worden of planten gesproeid worden, kunnen vervuild zijn. Deze contaminatie kan schadelijk zijn voor mens, dier en/of plant. En dat beseft gelukkig ook het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). Er zullen heel wat analyses moeten gebeuren om te weten of het water in (drink)watervoorraden, de gewassen die nog moesten geoogst worden, de weiden voor het vee, nog mogen gebruikt worden.

Deze onverwachte gebeurtenissen zorgen dus weeral voor ongemak én extra kosten voor de betrokkenen. Analyses laten uitvoeren, is immers meestal niet goedkoop. Daar heeft David Clarinval, de bevoegde federale minister, begrip voor. Hij verlengde intussen de derogatie van het sanitair statuut van runderen en schapen die elders moesten gehuisvest worden. Daarnaast voorziet hij ook financiering van de FAVV-analyses voor de beoordeling van de risico's voor het gebruik en de afzet van landbouwproducten die in overstroomde gebieden worden geproduceerd en geoogst. We kunnen maar hopen dat dit vlotter verloopt dan de beoordelingen van de brede weersverzekering door de verzekeringsmaatschappijen...

Anne Vandenbosch

Lees ook in Edito

Edito: Het kan ook anders...

Edito ‘Het kan ook anders’, is een zin uit het bekende liedje ‘De Tegenpartij’ van Clouseau en tevens een boektitel van de Amerikaanse psycholoog Adam Grant. Wie de uitspraak ook gebruikt, het is een zin met een boodschap!
Meer artikelen bekijken