Startpagina Melkvee

Groeiende belangstelling voor project MastiMan

Het project MastiMan begeleidt veehouders op weg naar een betere uiergezondheid door het monitoren van herstel bij mastitis. Eind 2020 waren er al 89 bedrijven waar een projectgerelateerde innovatie of verandering was opgestart. Het streefdoel is 150 bedrijven. Er werden intussen ook al 220 adviezen uitgebracht. Dat advies wordt altijd op maat van het veebedrijf opgemaakt.

Leestijd : 3 min

M astitis of uiergezondheid: het blijft in de melkveehouderij een probleem waar veel aandacht naar gaat.

Naast het gezondheidsrisico is er uiteraard ook de grote economische schade. Voor het hedendaags uiergezondheidsmanagement op een melkveebedrijf vormen preventie, detectie én behandeling van mastitis de basis.

Herstel uierweefsel

Ook de opvolging van het herstel van het uierweefsel is belangrijk, maar momenteel is het voor de melkveehouder onmogelijk om de effectiviteit van de gebruikte behandeling correct in te schatten en de behandelingsduur en verdere ondersteuning hierop af te stemmen omdat er vaak een gebrek aan informatie is over dat herstel.

Hierdoor kan de behandeling resulteren in ofwel overbodig antibioticagebruik bij een te lange behandeling ofwel in het uitblijven van volledig herstel door een te korte of suboptimale behandeling.

“In 2015 berekende het departement Landbouw & Visserij de geraamde kosten op 60 à 70 euro per gemiddeld aanwezige koe. Doorgerekend naar de totale melkveestapel in ons land gaat dat dan om 34 miljoen euro”, stelt Vlaams parlementslid Joris Nachtergaele (N-VA), die hierover meer uitleg vroeg aan Vlaams landbouwminister Hilde Crevits (CD&V).

Einde project MastiMan

Op 1 oktober 2017 ging het VLAIO-traject ‘Een betere uiergezondheid door monitoren van herstel bij mastistis’ of kort MastiMan van start. De projectpartners KU Leuven, M-team UGent en de Hooibeekhoeve bundelden de krachten om de uiergezondheid op Vlaamse melkveebedrijven in kaart te brengen en te optimaliseren. Het project loopt eind september 2021 af.

Het landbouwtraject beoogt een paradigmashift naar behandeling van mastitis in functie van het herstel door:

- Het belichten van de economische voordelen van een betere uiergezondheid door de werkelijke productieverliezen als gevolg van mastitis te demonstreren en het belichten van de relatie met het bedrijfsmanagement.

- De ontwikkeling (herstelmodel) en validatie (herstelmodel en gedifferentieerd celgetal) van hulpmiddelen die de melkveehouders ondersteunen bij het optimaliseren van iedere individuele mastitisbehandeling.

- De transfer en implementatie van deze kennis op Vlaamse melkveebedrijven ondersteunen door uitbreiding van het welbekende ‘Koesensor’-kennisplatform.

Eind 2020 werden volgende doelstellingen intussen gehaald:

- Validatie gedifferentieerd celgetal als hulpmiddel voor de optimalisatie van mastitisbehandeling.

- De ontwikkeling van een referentieprotocol om het herstel van mastitis in te schatten.

- De ontwikkeling van een uitgebreid herstelmodel op basis van data over melkproductie en kwaliteitsgegevens. De validatie van dit model is momenteel (in het laatste jaar van het project) aan de gang, en het wordt verwacht dat dit bij het einde van het project in september 2021 afgerond zal zijn.

Projecten en adviezen

Daarnaast werd ook een sensorprototype uitgebreid voor het online opmeten van melkvet, eiwit en lactose. Dat laat toe om de kwaliteit van de melk te bepalen en dit werd tevens gevalideerd.

Eind 2020 waren er 89 unieke bedrijven waar een projectgerelateerde innovatie of verandering was opgestart binnen de projectduur. Het einddoel van het project is wel 150 unieke melkveebedrijven.

In totaal werden al 220 adviezen op basis van projectresultaten door de doelgroepbedrijven geïmplementeerd.

Op maat van bedrijven

“De types adviezen worden gegeven op maat van de bedrijven, waarbij sommigen een intensere opvolging vereisen/vragen dan anderen”, zegt Vlaams landbouwminister Hilde Crevits. “Een advies kan bestaan uit een bedrijfsaudit (gevolgd door advies), een uitgebreid uiergezondheidsaudit met regelmatige opvolging, een gedetailleerd uiergezondheidsrapport...” Het totale project werd begroot op 1,2 miljoen euro, waarvan 1,1 miljoen euro gesubsidieerd werd.

Lieven Vancoillie

Lees ook in Melkvee

Zonne- en windenergie combineren voor een gelijkmatigere voorziening

Agribex Een landbouwbedrijf kan niet zelfvoorzienend genoeg zijn. Leen Mertens en haar vader kozen er 3 jaar geleden bewust voor om extra zonnepanelen te leggen, en om dit te combineren met een windmolen en batterijen voor opslag. “Zo kunnen we het maximum uit ons bedrijf halen”, vertelt Leen.
Meer artikelen bekijken