Wijnbouwers vragen vooral steun voor verwerking en verkoop

Wijnbouwers die aan de VLIF-voorwaarden voldoen, maken aanspraak op investerings- of vestigingssteun.
Wijnbouwers die aan de VLIF-voorwaarden voldoen, maken aanspraak op investerings- of vestigingssteun. - Foto: LV

Uit recente cijfers van FOD Economie blijkt dat de Belgische wijnbouw al jaren in de lift zit. “Naast het aantal liters wijn dat wordt geproduceerd, stijgt ook het aantal wijnbouwers”, stelt Loes Vandromme, Vlaams parlementslid voor CD&V. In 2016 waren er 90 wijnbouwers in Vlaanderen. Vijf jaar later, in 2020, noteerden we al 134 Vlaamse wijnboeren.

Vestingssteun

Wijnbouwers die aan de VLIF-voorwaarden voldoen, maken aanspraak op investerings- of vestigingssteun. De wijnbouwer moet zich dan wel hoofdzakelijk toespitsen op landbouwactiviteiten. “Er zijn ook beperkingen op de (deelse) thuisverkoop van de wijn. Er kan steun worden verkregen voor verschillende soorten investeringen, onder andere nieuwe aanplantingen voor druiven, bouwen of inrichten van een loods voor opslag van materiaal en machines…”

Uit het cijfers van het departement Landbouw & Visserij blijkt dat er de voorbije 5 jaar in 2020 vestigingssteun werd gegeven in 1 dossier, voor een wijnbouwer in West-Vlaanderen. Het steunbedrag bedraagt 40.000 euro.

Investeringssteun

Wat de toegekende investeringssteun aan wijnbouwers betreft werden van 2016 tot 2020 in totaal 23 dossiers goedgekeurd voor een totaal bedrag van 167.266 euro. Vooral in 2018 werd heel wat steun aangevraagd: 12 dossiers.

Over de provincies verspreid spant Oost-Vlaanderen de kroon met 13 dossiers, gevolgd door Limburg (9) en West-Vlaanderen (3). Wat de uitbetaalde investeringssteun betreft, ging 110.173 euro naar wijnbouwers in Limburg, gevolgd door Oost-Vlaanderen (34.319 euro) en West-Vlaanderen (22.774 euro).

Dan nog de top-5 per type investering: 1. Verwerking en verkoop hoeve (134.815 euro), 2. Primaire energiebesparing (9.021 euro), 3. Biodiversiteit (7.728 euro), 4. Emissies fijn stof, ammoniak, NOX (4.590 euro) en 5. Precisielandbouw (4.500 euro).

Er zijn vandaag in Vlaanderen 2 wijnbouwers geregistreerd als producent van teeltmateriaal: 1 uit Vlaams-Brabant in 2019 en 1 uit West-Vlaanderen in 2020. Beide geregistreerde wijnbouwers zijn ook erkend voor de productie van teeltmateriaal.

Lieven Vancoillie

Meest recent

Meest recent